Välkommen till FTM-Mission

tl_files/Bilder webbplatsen/staff.jpg
Maria Lindberg, Jörgen Lindberg och Ulla Lindberg.

Insamlingsstiftelsen FTM-Mission Skandinavien grundades 1984 av Oliver och Ulla Lindberg, och är uppfyllelsen av den vision som gavs till Oliver redan 1978. Visionen inleds på följande sätt:”Jag har kallat er till en speciell tjänst; att bistå pastorer och församlingar i Sovjetunionen och länderna i Östeuropa”.

Mycket har naturligtvis skett sedan visionen gavs, inte minst arbetsmetoderna. Under många år var länderna i Östeuropa, som utgör missionens arbetsfält, stängda för all form av evangeliskt arbete. Idag är situationen annorlunda. Sedan kommunismens fall har dessa länder fått sin religiösa frihet, vilket i sin tur nu möjliggör evangeliskt arbete. Den vision som Gud gav ligger fortfarande till grund för och är vägledande för det missionsarbete som bedrivs dag, även om behoven kan se annorlunda ut.

Missionens arbete vilar i all väsentlighet på tre ben; evangelisk, socialt och humanitärt arbete. Ofta flätas dessa tre ihop till en helhet. Hemsidan ger dig möjlighet att följa ett spännande och intressant arbetet i de länder där vi är verksamma. Missionen har ett nära samarbete med de organisationer och församlingar vi samarbetar med och vi gör regelbundna resor till de områden där våra samarbetspartners finns. Insamlingsstiftelsen People to People International, FTM-Mission Skandinavien är en allkristen insamlingsstiftelse utan politisk eller religiös bindning.

 

Välkommen!
FTM-Mission

 

 

 

 

 

 

 

 

FTM-besök
Online:
1
Visits today:
6
Visits total:
36,617
Hits today:
7
Hits total:
63,919
Visitors per day: Ø
17
Counting since:
 2013-12-21