Kallelse och Vision

Kära vänner!
tl_files/Bilder webbplatsen/Founders.jpgVi, Oliver och Ulla Lindberg, har arbetat på heltid med mission i Östeuropa sedan 1977. Idag drivs det praktiska arbetet på missionen av Ulla Lindberg och Jörgen Lindberg samt Maria Lindberg. Oliver har under de senaste åren, på grund av den sjukdom han drabbats av, som är en konsekvens av det överfall han utsattes för, inte längre i stånd att kunna arbeta. Oliver finns dock med i arbetet på annat sätt.

Kallelsen Gud gav
FTM-Missions verksamhet vilar än idag på den kallelse Gud gav till Oliver Lindberg. Även om arbetet idag inte längre består i att skicka Biblar eller trycka dem för distribution, fortsätter missionens arbete i nya former. Nedan finner du, i något förkortad form det tilltal Gud gav den 10 januari 1978 och som än idag utgör utgånspunkten för missionens arbete; kallelsen att nå det östeuropeiska folket med evangelium är viktigare än någonsin. Detta önskar vi vara en del av.

”Jag låg på knä i bön då Guds Ande uppenbarade sig för mig i en vision där Han sa:

’- Jag har kallat Dig och Din fru till en speciell tjänst, att bistå pastorer och församlingar i Sovjetunionen och länderna i Östeuropa. Lyft din blick och du kommer att få en djupare förståelse för vad jag menar.

Jag lyfte min blick och såg en pastor i Sovjetunionen som bad i sin bönekammare. Med tårfyllda ögon och med lyfta händer bad han: ’- Min Herre och min Gud, hjälp mig i min situation. Du vet att min kunskap är knapp och att det är svårt att evangelisera utan Din hjälp’.

Sedan pekade pastorn mot en bokhylla och sa:

’- Herre, har du tittat in i min bokhylla nyligen? Den är tom. Jag har inte ens en Bibel och heller inga böcker att hämta kunskap ifrån. Jag äger egentligen ingenting. Herre jag förtröstar på dig att ta hand om min framtid. Sänd Biblar, Nya Testamenten, god kristen undervisningslitteratur, apostlar, profeter, evangelister, pastorer och lärare till mig och min församling, så att vi kan lära från dem.’

Därefter såg jag pastorer i alla övriga så kallade kommunistländer. Pastorer som alla bad en liknande bön.”Herren sa vidare till mig:

“Jag håller nu dig ansvarig för dem. Om du är trogen och lydig i att betjäna dem med vad de behöver för att fullfölja den kallelse jag givit dem, så kommer jag att ge dig av mina allra bästa tjänare i de femfaldiga tjänsterna. Gå, och jag kommer att vara med dig. Jag kommer att sända änglar framför dig som kommer att förbereda vägen för dig.”


Sedan våren 1978 har vi, med Guds hjälp arbetat med att fullfölja denna vision. Ett arbete som idag fortsätter i andra, nya former och genom både gamla och nya samarbetspartners.


Våren 2011
 

 

 

 

 

FTM-besök
Online:
1
Visits today:
19
Visits total:
35,770
Hits today:
43
Hits total:
62,214
Visitors per day: Ø
17
Counting since:
 2013-12-21