Missionens arbete idag

tl_files/Bilder webbplatsen/Dop.jpgFTM-Mission stödjer flera olika projekt i både Rumänien och i Republiken Moldaveien. Här följer en kortfattad version av de olika projekt vi för närvarande stödjer. Utförligare information samt bilder finns under respektive sida.

Arbetet bland gatubarnen i Rumänien

Sedan 1995 har FTM-mission stöttat arbetet på Caminul Felix familjebyar, som sedan revolutionen 1989 ihärdigt funnits på plats för att hjälpa Rumäniens många gatubarn. FTM-Mission stöttar det reguljära arbetet, men gör också punktinsatser där så efterfrågas. FTM-Mission har genom sina gåvogivare ekonomiskt bidragit till att det landområde kunnat köpas varpå familjeby 2 idag finns. FTM-Mission har också bidragit till att det hus som kallas Tonårshuset kom på plats. Idag drivs arbetet av rumänerna själva och omfattar bland annat, 2 familjebyar, en farm med ca 250 mjölkkor, ett mejeri samt tonårsboendet - Tonårshuset. Läs mer...

Proteser till handikappade

FTM-Mission samarbetar också med proteskliniken Theranova. Kliniken är belägen i Oradea och på samma tomt som Tonårshuset och är den enda kliniken av sitt slag i Rumänien. Genom åren har FTM-Missionen kunnat förmedla hjälp till nya proteser till ett antal personer, varav flera är barn. Att kunna ge denna hjälp ar så betydelefullt, då den på ett mycket konkret sätt förändrar livsvillkoren för den som får en protes. Läs mer...

Östeuropeiska Bibelskolan (EEBC - Eastern European Bible College)

Sedan 2007 har vi haft förmånen att också samarbeta med Östeuropeiska Bibelskolan (EEBC) som också finns i staden Oradea. FTM-Mission har i första hand inriktat sig på att hjälpa skolans medialinje. Detta har resulterat i att FTM-Mission under 2008 byggt en produktionsstudio för FM-radio. Skolan producerar redan ett flertal program som sänds regelbundet i radion. En del program sänds också över Internet. Läs mer...

Arbetet bland Romerna

FTM-Mission under de senare år också stöttat arbetet bland de romska barnen. Detta har skett genom organisationen Löftenas Barn. Organisationen vänder sig till den mest utsatta och missgynnade folkgruppen i Europa och i Rumänien; romerna. Arbetet sker genom ungdomsgården som finns inne i centrala Oradea, samt i samhället Cheriu, som ligger straxt utanför Oradea. Centrat i Cheriu ligger på samma tomt som den lokala Pingstförsamlingen har sin lokaler varför man har ett nära samarbete med dem. Organisationen driver också ett flickhem för utsatta flickor. FTM-Mission stödjer främst det sociala arbetet bland dessa barn och ungdomar, men gör också punktinsatser där så behövs. Läs mer...

Ekonomiskt stöd till pastorer

Sedan FTM-Mission grundades har denna gren varit en viktig del av vårt evangeliska arbete. Vi har på ett mycket konkret sätt kunnat se vad detta underhåll har för betydelse. Många församlingar har fortfarande svårt att avlöna en pastor. FTM-Mission går in och tar ett delansvar och betalar en viss procent av lönen under en begränsad tid. Läs mer...

Pastorskonferenser

Under hela FTM-Missions existens har det regelbundet arrangerats konferenser för andliga ledare och pastorer i både Polen och Rumänien. Konferenserna som är de enda i sitt slag, eftersom också pastorsfruarna kan delta, är mycket uppskattade. Vi har genom åren förstått att dessa konferenser betyder mycket för de pastorspar som deltager och för pastorerna i deras andliga mognad och i sin tjänst som pastorer. Läs mer...

Republiken Moldavien

Sedan sommaren 2010 stödjer FTM-Mission ett projekt i staden Glodeni i nordvästra delen av Republiken Moldavien. Projektet sker genom den lokala Pingstförsamlingen och är ett socialt arbete där stadens fattiga får ett bröd om dagen för att lindra sin hunger. Du kan läsa mer om detta projekt under fliken Moldavien. Vid sidan av utdelning av bröd har FTM-Mission också startat ett småskaligt matpaketsprogram. Idag når vi ca 25 familjer med matpaket. Läs mer...
 
 
FTM-MIssion
Våren 2012

FTM-besök
Online:
3
Visits today:
5
Visits total:
36,616
Hits today:
6
Hits total:
63,918
Visitors per day: Ø
17
Counting since:
 2013-12-21