Familjen Mitra

Familjen Mitra.Familjen Mitra, Evelina, Dan, Maria och Dan Junior.


Mitt namn är Dan Mitra. Jag bor med min familj i Oradea, Rumänien. När det som kallades för ”järnridån” föll i december 1989 började jag att arbeta på heltid som evangelist, pastor och förkunnare. Under åren 1990-1993 arbetade jag som predikant, lärare och redigerare för en kristen tidning. Mellan åren 1994-97 arbetade jag som programproducent för en kristen radiostation här i Oradea som heter Evangeliets Röst. Från 1997 och fyra år framåt arbetade jag med ett kristet drama som presenterade evangeliet runt om i hela Rumänien men också i delar av Moldavien. Sedan 2002 har jag vid sidan av min tjänst som resande evangelist och predikant också arbetat tillsammans med min bror Sammy på organisationen Löftenas Barn, som i huvudsak arbetar med romska barn och deras familjer.

Alla de här arbetena gav mig en månadslön, men den var och är fortfarande inte tillräcklig för att kunna försörja min familj på fyra personer. Min fru är för närvarande sjukpensionär och får som sådan bara 850 kronor i månaden. Under alla dessa år förkunnade jag då jag fick inbjudan från lokala församlingar i trakten omkring Oradea. Ibland kom också inbjudan att medverka i regionala och nationella konferenser. Varje år hålls det i Pingströrelsen en vecka av nationella konferenser. Under den vecka konferensen hålls bjuds olika talare in. Under flera år har jag haft förmånen att vara en av dessa talare som får förmedla budskapet om frälsning till icke troende människor som kommer till dessa årliga konferenser.

I genomsnitt predikar jag 4-5 gånger i månaden. Då jag är avskild för uppgiften i min hemförsamling (2,900 medlemmar) så förrättar jag vitt skilda uppgifter; både begravningar och vigslar, barnvälsignelser och delar ut nattvarden. Jag hoppar också in i olika församlingar då det uppstår behov av en tillfällig pastor. Under de senaste 15 åren har jag också lett olika bibelstudie och – lärjungagrupper, såsom Alpha. Jag har också undervisat utifrån olika bibelböcker. Vid två tillfällen har jag undervisat i olika ämnen på två olika Bibelskolor. Likaså undervisar och predikar jag på olika ungdomsmöten, i TV och i de lokala bibelklasserna i min hemförsamling. Det känns också viktigt att säga att i Rumänien utgår ingen ersättning till gästande predikanter. Likaså arbetar många pastorer i sina församlingar utan att erhålla någon lön. Detta innebär för egen del att jag inte erhåller någon ersättning, bortsett från ersättning jag ibland får för resekostnaderna då besöken ligger längre bort. Så för att kunna försörja min familj måste jag, vid sidan av mitt evangeliska arbete, ta andra arbeten, vilket innebär att jag har mindre tid och kraft över för att predika och tjäna Gud och hans Rike.

Ett annat sätt är att Gud sörjer för mina behov, genom sin heliga kyrka här på jorden. Jag är mycket tacksam till Gud för den omsorg Han har för mig och min familj. Han som har kallat mig till tjänst i sitt rike sörjer också för att våra materiella behov blir mötta. Detta så att jag inte behöver ta ett extra arbete för att kunna försörja min familj. Vem eller vad kan rekommendera mig som tjänare i Guds rike? För det första. Det faktum att jag fortfarande efter alla dessa år får inbjudningar att tala, talar för mig. För det andra, min egen pastor Liviu Apolzan talar om mig och den tjänst jag har. Detta betyder allra mest för mig.

Med tacksamhet
Dan Mitra

....::....
FTM-besök
Online:
3
Visits today:
5
Visits total:
36,616
Hits today:
6
Hits total:
63,918
Visitors per day: Ø
17
Counting since:
 2013-12-21