Östeuropeiska Bibelskolan

Östeuropeiska Bibelskolan (CBEE - Colegiul Biblic Est European) spelar en viktig och avgörande roll i utbildningen av den yngre generationen blivande evangelister, pastorer, miisionärer och mediaarbetare i och utanför Rumänien. Flera av skolans elever tjänar idag i församlingar runt om i Rumänien. Några finns också ute i aktiv missionstjänst i andra länder. FTM-Mission har sedan 2007, då vi inledde vårt samarbete, knutit en allt närmare kontakt med skolan. FTM-Mission har i första hand riktat in sig på att ge stöd till skolans mediefakultet och då i synnerhet arbetet med skolans radio. Vi stöttar också från tid till annan, elever som kommer från fattiga hemförhållanden med del av deras studieomkostnader.

Bakgrund

FTM-Mission genomförde som ett första steg i utvecklingen av skolans radioutbildning 2008 installationen av en  produktionsstudio för FM-radio. Studion har sedan dess använts i utbildningen av skolans elever. Under senare år har studion också använt för att producera program för skolans studentradio. Idag, 2014 producerar skolans studenter regelbundet program som sänds över i skolans studentradio - Radio CBEE som är en Internetbaserad station. Studio har varit och är ett viktigt redskap för studenterna, där de i en studiomiljö kan träna sina färdigheter i att producera radio. Medieprogrammet som Östeuropeiska Bibelskolan tillhandahåller fyller en allt viktigare roll i dagens rumänska samhälle. Detta är någonting vi aktivt vill stödja. Idag producerar skolan regelbundet egna program som sänds över Internet.

Studentradion - Radio CBEE

En positiv utveckling
Idag 2014 har skolans radioarbete utvecklats i en positiv riktning. Den gamla studion som tidigare fanns inklämd i skolans bibliotek flyttades i oktober 2013 till en betydligt bättre lokal. I direkt anslutning till denna studio har också studio 2 byggts. Byggnationen av denna studio skedde så sent som i mars 2014. Nu har skolan möjlighet att producera radio och bedriva undervisning samtidigt. Här nedanför kan du i två bildspel se hur dessa båda studior ser ut. Du kan lyssna på radion genom att klicka på bilden ovanför.

Kommentar till bildspelen

Bildspel 1 - produktionsstudion
Detta bildspel visar hur studio idag ser ut sedan den flyttats till den nya lokalen brevid den andra studion.

Bilder på produktionsstudion

........................

Bildspel 2 - livestudion
Bilderna visar hur två nya bordsskivor först tillverkas till den nya studion. Sedan följer installationsprocessen där studion sakta växer fram.

Bilder på livestudion

Undervisning i ljudteknik och radioproduktion

FTM-Mission deltar också i undervisningen, genom att utbilda studenterna i radioproduktion och grundläggande ljudteknik. Under de år undervisningen pågått har vi märkt att kunskapsnivån på dessa områden är mycket undermålig. Detta är något vi genom att aktivt delta i undervisningen hoppas kunna se en förändring av.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FTM-besök
Online:
3
Visits today:
5
Visits total:
36,616
Hits today:
6
Hits total:
63,918
Visitors per day: Ø
17
Counting since:
 2013-12-21