Ett bröd om dagen

tl_files/Bilder webbplatsen/Bread.jpgFTM-Mission gjorde sitt första besökt i republiken Moldavien i juni 2010. Det var på många sätt en omvälvande resa. Anledningen till besöket var att besöka församlingen som driver projektet Ett bröd om dagen.  Projektet drivs den lilla evangeliska församlingen men med ekonomisk hjälp från Rumänien och Sverige. Glodeni är ett litet samhällemed ca 10 000 innvånare, beläget i den nordvästra delen av Moldavien. 

Brödprojektet var ett projekt som vi genom vår, sedan många år tillbaka gode vän, pastor Ilie Jolta hade hört så mycket om. Nu ville vi med egna ögon se och uppleva detta.

Projektet startade 2002, då man bjöd in en grupp blinda till mat och gemenskap i pastorsparets bostad. På mycket kort tid ökade antalet människor i behov av hjälp. Man började då, med ekonomisk hjälp från Rumänien, att köpa bröd som sedan delades ut. Inte heller denna hjälp var tillräcklig. Under en kort tid skickades även bröd direkt från Rumänien, med det blev allt för kostsamt. Då fattades beslutet att köpa in den utrustning som fram till 2010 använts iprojektet.

tl_files/Bilder webbplatsen/Bread_woman.jpgBrödet som delas ut är för de flesta människor, ett livets bröd i ordets sannaste mening. Många går hungriga, ibland flera dagar i sträck. Utan detta bröd skulle de mest utsatta människorna inte kunna leva. Vi har med egna ögon sett denna hunger, då vi besökt Glodeni; att den denna hunger är närvarande och mycket verklig. Den sociala misären är stor. Unga och gamla, ibland med flera fysiska och psykiska funktionshinder får ingen eller mycket liten hjälp. Pastor Igor och hans hustru Svetlana är de enda som praktiskt arbetar för att lindra denna nöd. Ett sätt att lindra nöden är att dela ut detta bröd. Idag delar församlingen ut bröd till ett 100-tal hushåll, men behovet är långt mycket större
än så.

Brödet som mättar dubbelt
Betydelsen av detta bröd är svårt att föreställa sig. Men vi vet från berättelser vi får ta del av, att brödet inte bara mättar en kroppslig hunger, men också kan mätta både en psykisk och andlig hunger. Utdelningen av brödet har öppnat många hjärtan har mjuknat för evangeliet då människor har förstått att de inte lämnas ensamma med sina bekymmer, utan att det finns någon som verkligen bryr sig om dem. De har genom detta bröd fått möta Jesu kärlek i och genom pastor Igor och hans fru. En äldre kvinna berättar: "När jag håller detta bröd i mina händer känner jag inte längre känner någon hunger."

FTM-Mission upprustar bageriet
Vår resa till Glodeni sommaren 2010 resulterade i en insamling för att rusta upp lokalen och byta ut befintlig utrustning. Med den nya utrustningen är församlingen mycket bättre rustade att möta de många behov som finns. Renoveringen innefattade ny invändig isolering, nya ytskikt bortsett golv, nya elledningar och en ny elcentral, ny ventilation och en ny ytterdörr. I utrustningen ingår en ny jäsugn och en nu bakugn samt arbetsbänkar och tillhörande kringutrustning till ett sammanlagt värde av ca 145 000 kronor. Bageriet öppnades på nytt i december 2010 och har idag två anställda.

Idag stöder FTM-Mission detta projekt ekonomiskt. Nedan kan du läsa om de intryck som gjordes under  vårt första besök och även se bilder från resan. Det finns också bilder från renoveringen av bageriet.

Reseskildring :: Första resan 2010

Reseskildring :: Första resan 2010 Reseskildring :: Första resan 2010 (539.8 kB)

Bilder från resan 2010

Bilder från resan 2010

Renoveringen av bageriet

Renoveringen av bageriet

En film om brödprojektet

Det finns ett fåtal filmer producerade som beskriver brödprojektet. Den här filmen har några år på nacken, men visar på ett bra sätt projektets början. Utrustningen som syns på filmen är den gamla utrustningen som med ekonomisk hjälp från FTM-Mission byttes ut vintern 2010. Filmen är på rumänska.

Ett bröd om dagen

To watch this video, you need the latest Flash-Player and active javascript in your browser.
FTM-besök
Online:
3
Visits today:
5
Visits total:
36,616
Hits today:
6
Hits total:
63,918
Visitors per day: Ø
17
Counting since:
 2013-12-21