Kyrkbyggen

tl_files/Bilder webbplatsen/Medias.jpg

Genom åren har FTM-Mission kunnat ge ekonomikst bidrag till kyrkor kunnat byggas i Rumänien. Under de år vi varit verksamma har FTM-Mission helt eller delvis finansierat flera kyrkolokaler. Under kommunismens tid kämpade många församlingar med att få behålla sin kyrkolokal. Att få bygga nytt var nästa omöjligt. FTM-Mission hjälpte en församling i Blaj efter att de, vid två tillfällen fått sin lokal nedriven av myndigheterna, att återuppbygga sin kyrka. Vi har också bidragit till att en kyrka byggt i fd Petrogrosa, som nu heter Stei, samt två kyrkolokaler i Oradea, Filadelfia No1 och Tabor.

På bilden ovan ser vi Oliver Lindberg under en utomhusgudstjänst i Medias, Rumänien. Tegelstenarna i bakgrunden kommer från den kyrka som myndigheterna rivit. Kyrkan blev senare uppbyggd med hjälp frm FTM-Mission. Pastorn på Olivers högra sida heter Trajan Caputa.

Bildspel

Några av de kyrkor FTM-Mission finansierat

 

tl_files/Bilder webbplatsen/spinus.jpgDet senaste byggprojektet vi stöttat ekonomist är byggationen av kyrkan i Spinus (bilden), straxt utanför Oradea. Denna byggnation avslutades i oktober 2013. För oss är det en förmån att få vara ett stöd för församlingar på detta sätt. Betydelsen ava tt kunna samlas till en gudstjänsfirande församling betyder oerhört mycket. Att få göra det i sin egen kyrka är ännu mer fantastiskt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FTM-besök
Online:
3
Visits today:
5
Visits total:
36,616
Hits today:
6
Hits total:
63,918
Visitors per day: Ø
17
Counting since:
 2013-12-21