Pastorssupport

Bakgrund
Allt sedan missionen grundades 1984 har ekonomiskt underhåll av pastorer varit en viktig del av missionens verksamhet. Under de år då länderna var tillslutna och evengeliskt arbete var svårt att utföra blev denna hjälp oerhört viktig för församlingarna i Polen och för de som fick ta emot denna hjälp. Att tjäna som pastor var änmer komlicerat blev denn hjälp oerhört viktig. Många v depastorer vi underhålllit ekomonisk genom ären har fått ta emot detta stöd under lång tid. Några få patorer under större delen av sitt yrkesverksamma liv. Andra har fått det under några år. Dessa har oftast kommit med under senare år. Så här skriver en pastor som fick ta emot denna hjälp under de år då Polen officiellt sett var stängt för allt evangeliskt arbete:

"När jag tänker tillbaka på de svåra åren, när vi fick ta emot hjälp från er, fylls mitt hjärta med tacksamhet Er och till Herren. Under denna svåra tid, var det mycket svårt, jag näst intill omöjligt att arbeta som pastor i Polen. Utan er hjälp hade det varit helt otänkbart. Det ni gjorde blev uträttat i rätt tid och på rätt sätt och jag tackar Gud i bön varje dag för den hjälp som vi fick ta emot och för den kärlek vi blev föremål för under så många år.

Vi ber för er och för alla de som gjorde detta möjligt och för att vi genom Er hjälp kunde utföra Herrens arbete här i Polen. Vi kommer aldrig att glömma det, aldrig sluta tacka Gud för Er och för alla de människor som möjliggjorde detta. Människor som offrade så mycket för att hjälpa de familjer som hade det svårt i Guds familj. Det fanns ingen annan att vända sig till, ingen som gjorde så mycket för oss för att vi skulle kunna predika evangelium här i Polen. Vår himmelske far vet om allt detta och han kommer löna er för att det ni gjort för oss och för församlingarna och Polens folk."

Verksamheten idag
För närvarande (2012) underhåller vi 8 pastorer. Två av dessa finns på Östeuropeiska Bibelskolan i Oradea och är för närvarande anställda i en projektanställning. De övriga, 3 familjer i Polen, 2 familjer i Rumänien (sammnlagt 4 alltså) och en familj i Republiken Moldavien.

Behovet av pastorer är stort i de länder FTM-Mission arbetar. Ofta står pastorerna utan ersättning och/eller tjänar i en eller flera församlingar samtidigt. För att kunna försörja sin familj arbetar också många pastorer utanför församlingen. När vi bedömer en pastors möjlighet att få ekonomiskt underhåll från FTM-Mission, tittar vi i första hand på de omständigheter under vilka pastorn arbetar. Vi önskar gärna se att det är en pastor eller församling som uppfyller någon av dessa tre kategorier.

att:
- Församlingen  saknar ekonomiska förutsättningar att avlöna sin pastor.

- Församlingen har nyligen startats.

- Det är en yngre pastor som i tjänar församlingen.

Det är viktigt att också tillägga att det underhåll FTM-Mission ger inte omfattar hela deras lönebehov, utan skall utgöra en del av deras lön. Genom att FTM-Mission går in och stödjer dessa pastorer kan de mer helhjärtat fokusera på sitt arbete i församlingen. Behovet att söka sig ut på den öppna arbetsmarknaden minskar därmed.

Från missionens sida vill vi inte vara/bli ett beroende utan ett stöd som möjliggör en positiv utveckling i församlingen. Det stöd vi ger är tidsbegränsat och sjunker också över tid. Vi omprövar också stödet regelbundet, eftersom förutsättningarna också förändras över tid. Klicka på respektive land för att läsa om de pastorer vi för närvarande understödjer.

Önskar du/ni regelbundet stödja den här grenen av vår verksamhet, som församling eller privatperson, är du varmt välkommen att kontakta oss. Ring eller hör av dig via e-post.

 

 

 

FTM-besök
Online:
3
Visits today:
5
Visits total:
36,616
Hits today:
6
Hits total:
63,918
Visitors per day: Ø
17
Counting since:
 2013-12-21