Piotr Cieslar

tl_files/Bilder webbplatsen/fam_cieslar.JPGPiotr Cieslar är en av pastorerna vi ekonomiskt underhållit under många år. Idag arbetar han som nationell koordinator för Pingsrörelsen i Polen. I egenskap av sådan har han i sin hälsning nedan försökt beskriva några av de utmaningar som den evangeliska kyrkan står inför och då i synnerhet den Polska Pingströrelsen.

Guds frid,
Först av allt låt mig få uttrycka min stora tacksamhet först till Gud och sedan till er och era trogna understödjare för allt stöd vi fått ta emot under åren. Det finns inte ord tillräckliga att beskriva vad ert stöd har betytt i olika situationer vi befunnit oss i. Polen är ett land med nästan 40 miljoner innevånare. 90 % är katoliker. Den evangeliska minoriteten är verkligen en minoritet med endast cirka 0,03 % pånyttfödda kristna. Varande denna minoritet har vi mött alla sorters utmaningar, förföljelse inkluderad. Polen har aldrig upplevt den typ av väckelse vi hör om från andra länder. Klagar vi eller tycker vi synd om oss själva? Inte alls! Utmaningarna är ett tydligt tecken på att vi behöver komma närmare Herren. Vi vet att vi i egen styrka inte kan uträtta något. Med ett historiskt perspektiv lär vi från väckelser vi sett i andra länder att Gud har verkat på ett suveränt och oöverträffligt sätt. Alltid i enlighet med människors förböner för sin nation. Vi har gjort detsamma för årtionden. Men inte bara det, vi har också satt handling till våra böner, allt i den utsträckning vi var tillåtna. Under olika tider har vi också fått se resultat av detta.

Jag kan tala för Pingströrelsen i Polen i vilken jag är en del. Det är nödvändigt att förstå den tid vi lever i och att kunna ut den plan Gud har för oss för just den tiden och för den situation vi befinner oss i. Det fanns en tid när kyrkan i Polen tvingades att arbeta ”underjordiskt”. Det var också en tid när nästan alla pastorer blev satta i fängelse. Sedan kom friheten och det var dags att gå framåt och predika evangelium överallt. Vi hade många tältmöteskampanjer och många nya kyrkor etablerades. Efter en tid ville folk inte längre komma till tältkampanjerna. Då kom tiden när vi behövde undervisa de troende och ge dem en grund i den kristna tron. Eftersom de evangeliskt kristna är så få är utmaningarna och kampen desto större. Vi har inga resurser eller stora församlingar som kan backa upp olika evangeliska satsningar, men vi ger inte upp eller säger att det är omöjligt. För tio år sedan blev jag tillfrågad av ledarskapet för Pingstunionen om jag ville bli nationell koordinator. Det var en stor utmaning och en stor uppgift som anförtroddes mig. Jag ville inte bli den som bara upprätthöll något som redan fanns, så jag bad mycket till Gud om vägledning hur jag skulle kunna föra arbetet vidare. Jag upplevde att vi skulle försöka att föra församlingarna ett steg vidare och ta tillvara den potential som fanns bland ledarna och medlemmarna. Jag sammankallade alla pastorer och ledare i vårt distrikt och vi tog beslutet att etablera nya församlingar. Under en tid av fyra år startades tio nya församlingar. Detta är en liten kort historik. Nu står vi på gränsen till ett nytt steg framåt. Jag är övertygad om att vi har tillräckligt med människor i våra församlingar som väntar på att få uträtta stora saker för Gud. Mitt hjärta är fyllt av en stor längtan att få göra samma sak igen som vi gjorde för en del år sedan. Att finna personer kallade och utrustade av Gud, att ge dem grundläggande träning och sända dem tillsammans med våra förböner och finansiellt stöd till nya platser. Jag tror att vi i början av april kan vara redo att påbörja ett nytt projekt som innefattar etablerande av nya församlingar.

Som jag nämnde tidigare har vi inte tillräckliga resurser för allt vi vill göra för Guds rike. Det är därför det är så viktigt att samarbeta med människor som har samma vision. Tillbaka i tiden har vi sett resurser gå till spillo på detta område. En del missionsorganisationer sände sina egna missionärer till oss. Människor som inte kunde vare sig språket eller kände till kulturen. Man satsade stora summor av pengar, men man såg inga resultat av sina ansträngningar. Efter en tid reste personerna tillbaka hem mycket frustrerade. Enligt vårt sätt att se, hade det varit mycket förståndigare att satsa de ekonomiska medlen på lokala pastorer och församlingar. En annan möjlighet är att stödja redan befintliga församlingar och hjälpa dem som för en hård kamp. Många församlingar har ingen egen lokal att samlas till gudstjänst i. Många församlingar är ganska små, vilket får till följd att deras pastor måste ha ett profant arbete vid sidan av sin pastorstjänst för att kunna försörja sin familj. Med lite ekonomisk hjälp skulle de kunna sluta sina profana arbeten och i stället arbeta helt och fullt för församlingen. Detta skulle också innebära att deras arbete skulle kunna bli så mycket mer effektivt. En annan utmaning som vi har är att kunna stödja bibelskoleelever som går ut skolan och att få dem involverade i församlingarna. Mycket ofta ser vi unga människor som gått ut bibelskolan söka sig till profana arbeten därför att vi inte har resurser att stödja dem ekonomiskt. Det är så synd. Detta är några områden där människor med hjärta för mission skulle kunna stödja. Som jag nämnde tidigare är Polen på grund av sin tidigare historia ett stort missionsfält och vi behöver er hjälp för att kunna nå ut med evangeliet.

Jag har berört några områden där vi behöver hjälp och vi skulle vara oerhört tacksamma om det skulle finnas människor som skulle vilja stödja missionsfältet som heter Polen. Med den hjälpen skulle vi kunna uträtta så mycket mer. Gud välsigne er alla.

Piotr Cieslar
Nationell Koordinator för
Pingströrelsen i Polen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FTM-besök
Online:
1
Visits today:
6
Visits total:
36,617
Hits today:
7
Hits total:
63,919
Visitors per day: Ø
17
Counting since:
 2013-12-21