Arbetet bland Romerna

tl_files/Bilder webbplatsen/Romer_1.jpgRomernas situation idag
Romerna är idag en utsatt etnisk minoritet i Europa. Deras situation har under senare år blivit allt mer utsatt. I Rumänien finns Europas största population av Romer. I Rumänien med en befolkning på 22 miljoner utgör Romerna 2,5 % (el. 535 000) av befolkningen. Men en inofficiell uppskattning gör gällande att de är fler än så, siffror mellan 8,3 - 11,5 % av befolkningen, vilket motsvarar ett antal mellan 1 800 000 – 2 500 000 romer. Andelen fattiga bland romer är tre gånger högre än den genomsnittliga andelen fattiga i Rumänien. Fattigdomen bland landets romer är komplex och flerdimensionell. Den är relaterad till ett antal olika faktorer, däribland dålig hälsa och utbildningsstatus. Begränsade möjligheter på arbetsmarknaden och diskriminering, som alla tillsammans föder en ond cirkel av fattigdom och segregation med arbetslöshet och social utslagning som följd. En nedåtgående spiral som är  svår att ta sig ur. Romerna är i hög utsträckning beroende av hjälp från samhället för att överleva.

 

FTM-besök
Online:
3
Visits today:
5
Visits total:
36,616
Hits today:
6
Hits total:
63,918
Visitors per day: Ø
17
Counting since:
 2013-12-21