Rumänien

tl_files/Bilder webbplatsen/rumansk_dam.jpgRumänien och det rumänska folket har genom åren erövrat en stor plats i missionens hjärta. Genom åren har stora instaser gjorts för de troende vännerna i Rumänien och det rumänska folket. Under de år Rumänien var ett stängt land fortsatte FTM-Mission att verka i landet. Detta resulterade så småning om att vi under en period inte kom att bli insläppta. Efter revolutionen 1989 återupptogs arbetet och en förnyad kontakt togs med våra troende vänner. Men under under de år, fram till tidpunkten vi inte längre kunde verka i landet, har betydande mängder kristen litteratur såsom Biblar, bibeldelar, Nya Testamenten kunnat föras in i landet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FTM-besök
Online:
1
Visits today:
19
Visits total:
35,770
Hits today:
43
Hits total:
62,214
Visitors per day: Ø
17
Counting since:
 2013-12-21