Romerna i Tinca

Tinca är ett mindre samhälle en dryg halvtimmes resa utanför Oradea, i det område som också är känt som Transylvanien, i nordvästra hörnet av Rumänien. Samhället Tinca har ca 7,500 (2002). I den romska kolonin, som är en av de största i Bihoelän utgörs av några tusen romer.

Livet i kolonin

I den romska kolonin finns en liten pingstförsamling med ett 30-tal familjer som regelbundet besöker församligen. Församlingen utgör ett viktigt inslag i den romska kolonin. Med rädsla för att bli både överfallen och bestulen har denna koloni varit en plats dit varken polis eller sociala myndigheter önskat besöka. Men sedan den lilla församlingen etablerades har mycket förändrats. Idag är risken inte lika stor för att bli utsatt för rån eller överfall som den var innan församlingen startades.

I kolonin, som saknas det mesta av bekvämligheter, är situationen för de som lever där allt mer bekymersamt. Många, framför allt fäder lämnar landet för att söka efter arbete i andra Europeiska länder. Många har rest till Frankrike, Tyskland eller Irland.

FTM-Mission försöker genom församlingen att ge ett humanitärt stöd. Vi delar ut skor, hjälper bland annat till till med mediciner och ved inför vintern. Vi förmedlar också hjälp i form av olja, potatis och andra basala livsmedel.   

 

 

 

 

 

FTM-besök
Online:
3
Visits today:
5
Visits total:
36,616
Hits today:
6
Hits total:
63,918
Visitors per day: Ø
17
Counting since:
 2013-12-21