Romerna i Tinca

Tinca är ett mindre samhälle en dryg halvtimmes resa utanför Ordea beläget i nordvästra hörnet av Rumänien. I det område som också kallas för Transylvanien. Samhället Tinca har ett innevånarantal på ca 7,500 (2002). I den romska kolonin, som till stor del befinner sig utan för det rumänska samhället, bor det ca 3-500 familjer, uppskattningsvis några tusen romer.

Livet i kolonin

I den romska kolonin finns en liten pingstförsamling med ett 30-tal familjer som regelbundet besöker församligen. Församlingen utgör ett viktigt inslag i den romska kolonin. Med rädsla för att bli både överfallen och bestulen har denna koloni varit en plats dit varken polis eller sociala myndigheter velat besöka. Men sedan den lilla församlinge etablerades har samhällsklimatet sakta förändrats. Idag är risken inte lika stor för att bli utsatt för rån eller överfall som den var innan församlingen startades.

I kolonin, som saknas det mesta av bekvämligheter är situationen för de som lever där allt mer desperat. Många, framför allt fäder har lämnat landet för att söka efter arbete i andra Europeiska länder. Många har rest till Frankrike eller Tyskland.

Det mesta saknas i denna koloni. Det saknas avlopp, och därför finns inte heller några sanitära inträttningar. Sina "behov"  får man göra ute i det fria eller i enkla "dass" som byggts för ändamålet. Många av bostäderna är i undermåligt skick. Med tak som läcker vatten och som hae dåligt eller obefintlig isolerade. Många är byggda av enkelt lertegel. Värmekällan utgörs oftast av en vedeldad kamin.

Det genomsnittliga antalet barn per familj är ca 7 till antalet, men det finns familjer med både 13 och fjorton barn. För många av familjerna är barnen den enda säkra inkomstkällan, då man får ca 80 kronor i månaden i barnbidrag för varje barn. Många av vuxna är inte registrerade, varför de saknar sjukförsäkring och därför står nästan helt utan möjlighet till sjukvård. Arbetslöshetsnivån ligger på mellan 60-80%.

Många av de vuxna är analfabeter, kanske uppemot 65-70% eller däröver. Möjligheten eller snarare viljan att integreras i det rumänska samhället är därför liten, då man utsätts för konstat diskriminering och antiziganism. Därför har det startats en skola för romska barn på området, som så länge den får vara i drift, fyller en viktig funktion, då barnen kan lära sig läsa, skriva och räkna i egen takt. Att kunna läsa, räkna och skriva är en absolut nödvändighet för att kunna klara sig i det rumänska samhället. 

Ett sanitärt projekt

Efter vårt besök i Tinca våren 2015 har vi insett att något behöver göras för att förbättra de sanitära behoven i kolonin. Därför har vi nu påbörjat ett projekt som skall leda till att en byggnad kommer på plats som kan erbjuda dusch- och tvättmöjlighet. I byggnaden kommer det också inrättas ett mottagningsrum där enklare läkarvård kommer kunna ges. Detta sker i samarbete med läkarstuderande på universitetet i Oradea.

Om möjlighet ges kommer det också att byggas en enklare möteslokal för att kunna hålla enklare undervisning eller andra samlingar. Målsättningen är att denna byggnad skall komma på plats så snart det är möjligt.

Vill du/ni hjälpa till?
Möjligheten finns att ge detta projekt sitt stöd. Tillhör du en församling, driver ett företag eller vill ge ett ekonomiskt bidrag som privatperson är det fullt möjligt. Gåva ges via vårt BankGirokonto 233-2393. Alternativt ger du din gåva via vårt Swishkonto. Märk din gåva "Tinca". Har du frågor är du välkommen att höra av dig via telefon eller mail.

Välkommen med i projektet eller att ge din gåva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FTM-besök
Online:
1
Visits today:
0
Visits total:
31,138
Hits today:
0
Hits total:
54,069
Visitors per day: Ø
18
Counting since:
 2013-12-21