Ge via Autogiro

nedan Fast givartjänst – ett enklare sätt att ge

Stort tack för att du valt att bli må­nads­gi­vare. Att ge ditt bidrag via au­to­giro är det mest ko­stand­sef­fek­tiva, då det inte in­nebär nå­gra ad­min­is­tra­tiva kost­nader för oss.

Att ge sin gåva via fast givartjänst – Autogiro är för dig som gåvogivare det enklaste och smidigaste sättet att ge. Med tjänsten Autogiro behöver du inte bekymra dig över om du givit din gåva, allt sker med automatik sista bankdagen i månaden.

Du anmäler dig så här:

  • Välj vilket av alternativen som passar dig. 
  • Fyll i dina uppgifter och skicka det till oss. Kontot måste vara ett vanligt bankkonto, inte ett placeringskonto eller liknande.
  • Du kan också logga in via din Internetbank. Klicka på Autogiro, sök på FTM-Mission och följ sedan anvisningarna din bank ger dig.

Tack för att Du ansluter dig!
FTM-Mission

Du laddar ner och skriver ut, fyller sedan i för hand.

e-dokument, du fyller i
och skriver ut via din dator.