Ge din gåva

Vårt nyhetsbrev

Församlingen Sfînta Treime

Församlingen Sfînta Treime som på svenska kan översättas med Den Heliga Treenighetens församling är en liten evangelisk församling i det samhälle FTM-Mission fins verksam. Då vi första gången besökte församlingen hade den en handfull medlemmar, några få barnfamiljer. Under de år som gått sen dess har mycket skett i församlingen. Nu 2012, är församlingens sammankomster välbesökta. Det sociala och humanitära arbete som församlingen bedriver, med hjälp från bland annat FTM-Mission, börjar ge synbara resultat. Pastor Igor berättar att man till sommaren (2013) planerar en dopförrättning. Ganska nyligen fick församlingen bedja för 8 människor som önskade bli frälsta.

Vi kan se hur Gud har givit många människor hoppet åter genom det sociala och humanitära arbete som församlingen bedriver. Vi har låtit pastor Igor med egna ord berätta om församlingens arbete

Tillsammans för att ära Gud

I Bibeln kan vi läsa: Det folk som sitter i mörker skall se ett stort ljus, och för de som bor i dödens land och skugga skall ett ljus gå upp” (Matteus 4:16). Denna profetia, kan vi säga, är också relaterad till Glodeni. Denna stad har under 300 år efter sitt grundande, aldrig på grund av mörkret, upplevt detta ljus. I detta land, som faktiskt kan kallas ”dödens land”, finns det bara en förklaring till varför det varit så. Socialt isolerat och på grund av sin geografiska position, nära den rumänska gränsen, har Glodeni förvandlats till en stad med ”gränsproblem”. Detta faktum ledde till att evangeliet inte fick något genomslag eller kraftigt försenades.

Men åren gick och ljuset kom till staden i samband med Sovjetunionens sönderfall. Under denna tid kom de första människorna till tro på Kristus. Allt började med en förare som transporterade socker från den sockerfabrik som låg i Glodeni till staden Balti. Eftersom mannen var troende hade han alltid några böcker och sitt Nya Testamente med sig. En dag körde han en gammal kvinna, hon var en 70-årig änka, till hennes hem i Glodeni. På vägen till hennes hem, berättade han för henne om Kristus och den gamla kvinnan tog emot Kristus som sin frälsare, där i bilen. Den kvinnan var den första evangeliskt troende i Glodeni. Hon blev senare en verklig missionär som alltid berättade om Kristus
på gatan eller i affären medan hon väntade på att köpa något. Och så, hände det sig att hon också berättade detta för två familjer, vilka hon sedan fick leda till tro på Kristus. En av dessa två familjer var min familj (mina föräldrars familj).

Till en början reste alla till Balti för att ha gemenskap med Gud. Det var under åren 1988-89. Men Gud kom att kalla en diakon, Maxim Todorasco, att flytta till Glodeni och från 1990-95 hölls möten i deras hem. Sedan följde en tid när
vi samlades på olika platser. Steg för steg växte församlingen till 20 medlemmar. Vid denna tidpunkt, 1995, flyttade Maxim Todorasco tillbaka till Balti och jag tog hans plats. Jag hade just gift mig och avslutat mina studier i Oradea, Rumänien, när jag började leda församlingen vilket jag gjort fram till nu.

Tiden efter 1995 skedde flera saker. Genom några troende rumänska bröders hjälp kom Gud att hjälpa oss ​​att köpa en lokal att mötas i. Det var 1998. Och med Guds hjälp, den 12 december år 2000, var dagen inne då vår kyrka invigdes. Under de följande två åren predikades evangelium, utan att vi såg några resultat.

I maj 2002 kände broder Ilie Jolta en pastor och vän från Oradea, Rumänien Guds kallelse att starta projektet O pane pe Zi vilket betyder Ett bröd om dagen här i Glodeni där jag bor och arbetar. Han ringde mig och berättade om Guds vilja och det arbete som Gud vill göra i Glodeni. Till en början bjöd min fru och jag in 10-15 personer till vårt hem för gemenskap. Vi förberedde också några pajer och lite te. Detta var bara en strimma av det större ljus som senare skulle komma att kallas Ett bröd om dagen.

Till en början köptes bröd, som vi sedan i Kristi namn, började dela ut till alla behövande människor. Idag, genom Guds nåd och genom troende vänner från Sverige, har vi fått vårt bageri renoverat med ny utrustning. Genom allt detta ser vi Guds hand över detta arbete. Människor kommer till kyrkan genom detta arbete. Nya människor lära känna Kristus. Det spelar ingen roll om det regnar eller snöar. Personligen kan jag inte ta äran för det som sker, det är Guds verk alltsammans. Det är Gud som leder människor till tro genom sitt ord.

Jag kan bara vittna om mig själv och hur detta projekt, Ett bröd om dagen, ökar antalet människor som kommer till kyrkan varje dag. Idag ser vi att 90 procent av dem som kommer till kyrkan är icke troende människor. Idag kommer människor till kyrkan och lyssnar till Guds ord för att sedan få ett bröd med sig hem. De vittnar om att detta bröd rädda dem från hunger. Vidare, genom detta projekt, har vi barn, tonåringar, vuxna och personer från olika sociala nivåer som kommer till kyrkan.

Bland dem som Gud nyligen frälst finns det flera som vill tjäna Gud och ära honom. Vi har en broder som efter sin omvändelse, vill sjunga till Guds ära. Han hjälper också andra att ära Gud. Gud reser genom detta projekt upp nya medarbetare som är villiga att tjäna Gud.

Min församling, min familj, människor som får detta bröd och jag själv är tacksamma för ert stöd i förbön, men också för ert finansiella stöd för detta projekt, Ett bröd om dagen.

Gud välsigne er
Igor & Sveta Lazar

Vi är oerhört tacksamma för Igor och Svetas arbete, det är en förmån för oss att dela arbetet tillsammns med dem. Det glädjer oss också att vi nu ser att människor finner församlingen och att antalet medlemmar ökar.