Ge din gåva

Vårt nyhetsbrev

Utdelning av matpaket

Vid sidan av utdelningen av det dagliga brödet har FTM-Mission, sedan våren 2010, bistått församlingen med ekonomisk hjälp för matpaket. I nuläget är det ett 30-tal familjer som regelbundet dessa paket. Många familjer går hungriga och det finns många munnar att mätta. Hjälpen gå i första hand till familjer med många barn, sedan till äldre ensamhushåll. Men även andra får,efter möjlighet tillgång till paketen.

Ingen borde egentligen behöva gå hungrig, men det är ett faktum att många tvingas till detta. Därför vet vi att dessa matpaket fyller en viktig funktion, då paketens innehåll lindrar en annars påtaglig hunger. Men vi vet också att paketen skapat en stor nyfikenhet och förundran; flera av familjerna har med märkbar förundran frågat hur någon de aldrig träffat eller någonsin kommer få träffa, i ett land långt bort, vill ge dem denna gåva. Vad är det som får någon i ett annat land att vilja göra något sådant?

Denna förundran har givit upphov till många samtal om vem denne Jesus är och att det är Jesu kärlek som berört vårt hjärta. Och att Gud nu vill beröra deras hjärtan. Den glädje vi fått uppleva skapar i sin tur denna givmildhet. Under tårar tar familjerna emot dessa paket, några bekänner öppet sin synd och vill göra bättring.

Igor välkomnar alla att besöka församlingen, för att med egna ögon, se och uppleva evangeliets kraft. En ung broder uttryckte sin förundran över evangeliets kraft med dessa ord, då han fick pastor Igors Bibel i sin hand: “Denna bok drar mig till sig som järn dras till en magnet.”

Vi ser nu att flera av de familjer som får ta emot dessa matpaket med glädje kommer till församlingens olika aktiviteter. Sakta men säkert återvänder hoppet in i dessa människors liv. Evangeliets kraft till frälsning och upprättelse är verksam idag och frälser till evigt liv.

 

Vad kan du göra för att hjälpa?
För en summa av 250 kronor i månaden (kostnaden för ett helt paket) kan en familj få hjälp. Självfallet är din gåva oavsett storlek välkommen. Paketen anpassas efter familjernas storlek, varför en del paket innehåller mer produkter (och därför kostar lite mer) för de familjer som är fler till antalet. Vi vill att paketets innehåll skall vara relevant och ge ett konkret och verkligt stöd. Har du frågor omkring detta är du välkommen att höra av dig.