Pastorssupport i Moldavien

Mitt namn är Igor Lazar, född den 22 jan 1974 i Glodeni, Moldavien. Ända tills jag blev 15 visste jag varken om Guds existens eller om Bibeln. På den tiden var det inte tillåtet att besöka gudstjänster i den ortodoxa kyrkan. Trotsade man förbudet blev man mobbad i skolan samt att föräldrarna straffades med dryga böter. I vår stad fanns det inte någon nyprotestantisk kyrka så enda möjligheten att få höra om Gud var att någon i hemlighet kunde komma och prata om Gud. Så sent som 1988 gick min far med på att åka till en annan ort och vara med på gudstjänster i en pingstkyrka. Där blev han frälst och började prata med oss om evangeliet. Efter ett år, närmare bestämt den 25 dec 1989, befann jag och min familj oss i Pingstförsamlingen i Balti, där jag tog emot Jesus som min Herre och Frälsare.

1991 den 30 juni döptes jag och i september samma år började jag under ett år studera på Teologiska Seminariet i Timisoara, Rumänien. Från 1992 till 1996 studerade jag på Bibliska Institutet Emanuel i Oradea, Rumänien, för att sedan återvända till Moldavien. I februari 1997 blev jag avskild och började min andliga tjänst i den lokala kyrka som samlades i hemmen. 1998 köpte vi, hjälpta av församlingar från Rumänien, en handelslokal som vi skulle ha till samlingslokal. Efter två år av renovering, den 10 dec 2000, invigde vi församlingen ”Sfanta Treime” i staden Glodeni.

I mars 2002, på uppdrag av pastor Jolta samt med hjälp av församlingen i Rumänien, startade vi projektet ”Dagligt Bröd”, eller mer exakt ”Ett bröd om dagen” för att dela ut bröd till fattiga och samtidigt sprida evangeliet. Antalet mottagare ökade avsevärt efter att vi hade installerat en bakugn i en sidosal. Människorna i samhället började känna till att det fanns en församling som delar ut bröd till fattiga och som bad om frälsning i Herrens namn.

För närvarande är det många av de som tar emot brödet som regelbundet besöker våra gudstjänster. Jag tackar Gud för nåden att kunna tjäna mina medmänniskor tillsammans med min familj: hustrun Sveta, samt de tre barn Gud välsignat oss med, Dina, Tania och David. Gud vare välsignad för sin stora nåd han skänkt över oss. Som familj är vi tacksamma för erbjudandet om ekonomisk hjälp, då jag inte har någon fast inkomst. Den lilla lön jag får är oregelbunden och varierar också i storlek vilket gör det mycket svårt att försörja min familj. Det stöd vi nu får är vi så tacksamma för då det gör livet lite lättare att leva.

Med tacksamhet
Igor Lazar med familj