Polen

FTM-Mission har varit verksam i Polen under många år. Under 80 och 90 talet skickades tonvis med nödhjälp till sydöstra Polen, där FTM-Mission genom åren knutit många av sina kontakter. Så här skriver en av de pastorer vi underhållit ekonomiskt under närmare 30 år.

“När jag tänker tillbaka på de svåra åren, när vi fick hjälp, är mitt hjärta fullt av tacksamhet till er och beröm till Herren. I dessa tider hade det utan er hjälp varit mycket svårt och nästan omöjligt att utföra arbetet för Herren i Polen. Men hjälpen vi fick ta emot skedde i rätt tid och på rätt sätt och jag tackar Gud varje dag för allt stöd och all er kärlek och omsorg för oss under många år.

Vi ber för er, och alla dem, som gjorde det möjligt att göra vad ni gjorde för oss och för Herrens verk i Polen. Vi kommer aldrig glömma det, och aldrig sluta be för er och alla goda människor, som gav så uppoffrande för att hjälpa de mindre privilegierade i Guds familj. Vi har aldrig haft någon som gjort så mycket för att stödja oss i vår strävan att predika evangeliet i Polen och vår Herre Jesus vet det och kommer att belöna er.
Ni är och kommer alltid att vara mina närmaste vänner och än en gång tackar vi er från djupet av våra hjärtan för allt. Må vår Herre Jesus Kristus välsigna er varje dag och ger er styrka i många år i vad Han vill att ni ska göra.”

John and Ala Cieslar

I nuläget stödjer FTM-Mission ett pastorspar med del av deras lön. Du kan läsa om deras arbete under fliken pastorsunderhåll.

Genom åren har FTM-Mission arrangerat flera pastorskonferenser tillsammans med pastorer från den polska Pingströrelsen. Konferenserna är mycket uppskattade och samlar ett drygt 100 deltagare. Då tillfälle ges stödjer vi också lokala församlingar i deras utåtriktade arbete.