Gatubarnen i Rumänien

Kort historik

I december 1989 revolterade Rumäniens folk emot diktaturen och mer än 40 års kommunistiskt styre. Efter revolutionen kablades det ut över världen, det fruktansvärda tillstånd (tio)tusentals övergivna barn och unga befann sig i.

De flesta barnhem var överfulla, vanvårdade, och saknade en tillfredsställande hälsovård för att kunna upprätthålla den enklaste livskvalitén. Det fanns ett akut behov att förse Rumänien med en ny standard för vården av övergivna barn. Efter ca 20 år har naturligtvis mycket positivt hänt, men vi ser samtidigt att så oändligt mycket finns kvar att göra.

Antalet barn som årliggen lämnas bort ligger på en stadig nivå. Årligen lämnas ett antal barn bort till sjukhus och institutioner. År 2019 lever ca 20 000 barn på barnhem i Rumänien. 

Sedan 1995 har FTM-Mission genom sina understödjare fått vara med och förändra många barns liv genom de insatser vi kunnat göra. Vänner, fler barn måste räddas undan ett ovärdigt liv.

FTM-Mission och Caminul Felix Familjebyar

FTM-Mission har sedan 1995 stöttat arbetet att rädda de rumänska gatubarnen undan ett liv på gatan. Detta sker i nära samarbete med Caminul Felix Familjebyar, beläget i Oradea i nordvästra Rumänien.

Under åren 1999-2010 har FTM-Mission finansierat ett hus med 14 lägenheter för de tonåringar som vuxit upp i familjer på Caminul Felix Familjebyar. FTM-Mission stödjer idag det reguljära arbetet på Caminul Felix, där det idag bor ca 200 barn, fördelat på två barnbyar och ett 15-tal familjer.

Tonårshuset

Detta hus har donerats genom FTM-Missions försorg och omfattar sammanlagt 14 lägenheter, varav 12 är disponibla för ungdomar som vuxit upp på caminul felix. I de två andra lägenheterna, som är hopslagna, bor Tonårshusets husföräldrar som skall lotsa ungdomarna i deras kontakt med myndigheter etc. De finns också behjälpliga som samtalspartner vid personlig rådgivning. Under de dryga tio år byggnationen pågick bidrog FTM-Mission genom sina gåvogivare med ca 2,8 miljoner kronor, vilket motsvarar ca 85% av den totala byggkostnaden.