Välkommen till FTM-Mission!

 

Evangelium är frälsning
till människor

 

Detta är FTM-Mission!

Insamlingsstiftelsen FTM-Mission Skandinavien grundades 1984 av Oliver och Ulla Lindberg, och är uppfyllelsen av den vision som gavs till Oliver redan 1978.

”Jag har kallat er till en speciell tjänst; att bistå pastorer och församlingar i Sovjetunionen och länderna i Östeuropa”.

Då var länderna i Östeuropa, som utgör missionens arbetsfält, stängda för all form av evangeliskt arbete. Idag är situationen annorlunda.

Missionens arbete vilar i all väsentlighet på tre ben; evangelisk, socialt och humanitärt arbete. Ofta flätas dessa tre ihop till en helhet.

Hemsidan ger dig möjlighet att bekanta dig med stiftelsens arbete. Du kan läsa nyhetsbrev. Läsa om hur allt en gång började. Företrädare för stiftelsen gör regelbundna resor till de länder där stiftelsen stödjer olika insatser. Stiftelsen har ett nära samarbete med de organisationer och församlingar den samarbetar med. 

Insamlingsstiftelsen  är en allkristen missionsorganisation utan politisk eller religiös bindning. Idag leds det dagliga arbetet av Jörgen och Maria Lindberg. Stiftelsen har sitt säte i Tranås.

Välkommen!