Ett bröd om dagen

FTM-Mission gjorde sitt första besök i republiken Moldavien i juni 2010. Målet för vår resa var det lilla samhället Glodeni, med ca 10 000 innvånare, beläget i den nordvästra delen av Moldavien. Det var på många sätt en omvälvande resa. Anledningen till besöket var att besöka den församling som driver projektet Ett bröd om dagen.  

Projektet startade 2002, då man bjöd in en grupp blinda till mat och gemenskap i pastorsparets bostad. På mycket kort tid ökade antalet människor i behov av hjälp. Man började då, med ekonomisk hjälp från Rumänien, att köpa bröd, som sedan delades ut. Inte heller denna hjälp var tillräcklig. Under en kort tid skickades även bröd direkt från Rumänien, med det blev allt för kostsamt. Då fattades beslutet att köpa in den bagriutrustning som fram till 2010 använts i projektet.

FTM-Mission upprustar bageriet
Vår resa till Glodeni sommaren 2010 resulterade i en insamling för att rusta upp lokalen och byta ut befintlig utrustning. Med den nya utrustningen är församlingen mycket bättre rustade att möta de många behov som finns. Renoveringen innefattade ny invändig isolering, nya ytskikt bortsett golv, nya elledningar och en ny elcentral, ny ventilation och en ny ytterdörr. I utrustningen ingår en ny jäsugn och en nu bakugn samt arbetsbänkar och tillhörande kringutrustning till ett sammanlagt värde av ca 145 000 kronor. Bageriet öppnades på nytt i december 2010 och har idag två anställda.

Idag stöder FTM-Mission detta projekt ekonomiskt. Nedan kan du läsa om de intryck som gjordes under  vårt första besök och även se bilder från resan. Det finns också bilder från renoveringen av bageriet.

 

Många går hungriga, ibland flera dagar i sträck. Brödet som delas ut är, i ordet sannaste och verkligaste innebörd – ett livets bröd. Utan detta bröd skulle de mest utsatta inte kunna leva. Vi har med egna ögon sett denna hunger, då vi besökt Glodeni. Hungern är verklig och mycket närvarande i många människors liv.

Den sociala misären är stor. Unga och gamla, ibland med flera fysiska och psykiska funktionshinder, får ingen eller mycket liten hjälp. Pastor Igor och hans hustru Svetlana är de enda som praktiskt arbetar för att lindra denna nöd. Ett sätt att lindra nöden är att dela ut detta bröd.

Brödet som mättar dubbelt
Betydelsen av detta bröd är svårt att föreställa sig. Men vi vet från berättelser vi tagit del av, att brödet inte bara mättar en kroppslig hunger, men även mättar en social och andlig hunger.

För församlingen är utdelningen av detta bröd ett sätt att nå in i männisors hjärtan. Människor har förstått att det finns någon som älskar dem och känner med dem i deras situation.

Genom detta bröd har många fått möta Jesu kärlek i och genom pastor Igor och hans fru. En äldre kvinna berättar: “När jag håller detta bröd i mina händer känner jag inte längre någon hunger.”

Projektet idag
Nu, 2020 fortgår dett projekt. Idag räknar vi med att ett par hundra personer få det av detta bröd. Under de år som gått vet vi att detta bröd räddat 
människor från att dö. Det har varit en stadigt återkommande födokälla för de som är som mest utsatta. Varje månad delas det ut ca 2 500 limpor bröd. Mottagarna är till stor utsträckning barnfamiljer och pensionärer som lever under mycket knappa omständigheter.

Stöd oss gärna i detta projekt med en regelbunden gåva. Märk din gåva “dagligt bröd” så går din gåva oavkortat till detta behov.