0140-31 13 21 info@ftm-mission.org

Ge din gåva

Vårt nyhetsbrev

Ett bröd om dagen

FTM-Mission gjorde sitt första besökt i republiken Moldavien i juni 2010. Målet för vår resa var det lilla samhället Glodeni med ca 10 000 innvånare, beläget i den nordvästra delen av Moldavien. Det var på många sätt en omvälvande resa. Anledningen till besöket var att besöka den baptistförsamling som driver projektet Ett bröd om dagen.  

Projektet startade 2002, då man bjöd in en grupp blinda till mat och gemenskap i pastorsparets bostad. På mycket kort tid ökade antalet människor i behov av hjälp. Man började då, med ekonomisk hjälp från Rumänien, att köpa bröd som sedan delades ut. Inte heller denna hjälp var tillräcklig. Under en kort tid skickades även bröd direkt från Rumänien, med det blev allt för kostsamt. Då fattades beslutet att köpa in den utrustning som fram till 2010 använts i projektet.

Projektet idag
Nu, 2020 fortgår dett projekt. Idag räknar vi med att ett hundratal familjer få det av detta bröd. I människor räknat, anar vi att siffran ligger runt 800 människor. Under de år som gått vet vi att detta bröd räddat människor till livet. Det har varit en stadigt återkommande födokälla för de som är som mest utsatta. Varje månad delas det ut ca 2 500 limpor bröd. Mottagarna är till stor utsträckning barnfamiljer och pensionärer som lever under mycket knappa resurser.  

Brödet som delas ut är för de flesta människor, ett livets bröd i ordets sannaste mening. Många går hungriga, ibland flera dagar i sträck. Utan detta bröd skulle de mest utsatta människorna inte kunna leva. Vi har med egna ögon sett denna hunger, då vi besökt Glodeni; att den denna hunger är närvarande och mycket verklig. Den sociala misären är stor. Unga och gamla, ibland med flera fysiska och psykiska funktionshinder får ingen eller mycket liten hjälp. Pastor Igor och hans hustru Svetlana är de enda som praktiskt arbetar för att lindra denna nöd. Ett sätt att lindra nöden är att dela ut detta bröd. Idag delar församlingen ut bröd till ett 100-tal hushåll, men behovet är långt mycket större än så.

Brödet som mättar dubbelt
Betydelsen av detta bröd är svårt att föreställa sig. Men vi vet från berättelser vi får ta del av, att brödet inte bara mättar en kroppslig hunger, men också kan mätta både en psykisk och andlig hunger. Utdelningen av brödet har öppnat många hjärtan har mjuknat för evangeliet då människor har förstått att de inte lämnas ensamma med sina bekymmer, utan att det finns någon som verkligen bryr sig om dem. De har genom detta bröd fått möta Jesu kärlek i och genom pastor Igor och hans fru. En äldre kvinna berättar: “När jag håller detta bröd i mina händer känner jag inte längre känner någon hunger.”

FTM-Mission upprustar bageriet
Vår resa till Glodeni sommaren 2010 resulterade i en insamling för att rusta upp lokalen och byta ut befintlig utrustning. Med den nya utrustningen är församlingen mycket bättre rustade att möta de många behov som finns. Renoveringen innefattade ny invändig isolering, nya ytskikt bortsett golv, nya elledningar och en ny elcentral, ny ventilation och en ny ytterdörr. I utrustningen ingår en ny jäsugn och en nu bakugn samt arbetsbänkar och tillhörande kringutrustning till ett sammanlagt värde av ca 145 000 kronor. Bageriet öppnades på nytt i december 2010 och har idag två anställda.

Idag stöder FTM-Mission detta projekt ekonomiskt. Nedan kan du läsa om de intryck som gjordes under  vårt första besök och även se bilder från resan. Det finns också bilder från renoveringen av bageriet.