Lägerverksamhet

Sommarläger och dagkollo
Jesus själv visade genom sitt liv och sin undervisning att barnen tillhör Guds rike. Han sa också at barnen tillhör Guds rike. Därför tror vi att Gud har ett försprång i barnens liv. Detta faktum önskar vi ta tillvara.

Redan den första sommaren efter att vi påbörjade vårt arbete i Moldavien genom församlingen, hade vi en önskan om att stötta församlingen i deras arbete bland barnen. Därför har vi varje sommar hjälpt till ekonomiskt, så att dessa läger kunnat genomföras.

Sommaren 2011 hade vi 35 barn som deltog på ett dagkollo som arrangerades i församlingens lokaler. Sedan dess har antalet barn stadigt vuxit i antal. Idag 2019 kommer det ett knappt hundratal barn till dessa läger.

Tonårsläger
För de äldre arrangeras det varje sommar ett läger på en lägergård några mil bort. Detta sker i samarbete med flera lokala församlingen i området kring Glodeni. Genom åren har vi varje sommar kunnat skicka ett hundratal unga vuxna till dessa läger.