Proteser

Under många år har FTM-Mission givit ekonomiskt stöd till människor med olika fysiska funktionshinder. Att leva med ett funktionshinder i länder som Rumänien eller Moldavien, innebär för de allra flesta ett liv i utsatthet och med mycket små möjligheter att kunna leva ett självständigt liv.

Genom åren har vi kunnat hjälpa människor till ett självständigt livgenom att erbjuda dem en anpassad protes, utprovad efter den enskilde individens behov. Vi har sett vilken genomgripande livsförvandling detta inneburit. Med en protes kan personen leva ett helt självständigt liv. Studera eller arbeta och bidra till sin eller sin familjs försörjning, istället för att vara en börda för asin familj eller för samhället.

Theranova – en protesklinik

För att göra detta möjligt samarbetar FTM-Mission med proteskliniken Theranova som tillverkar skräddarsydda proteser anpassade för alla åldrar. Under de senaste åren har vi kunnat förmedla ekonomisk hjälp till människor i varierande åldrar som varit i behov av een enkel eller dubbel protes.

Elscootrar

Då tillfälleges köper vi även in begagnade elscootrar som vi förledlar vidare till kliniken. Dessa är ett bra hjälpmedel för de individer som av olika skäl inte uppfyller de medicinska och fysiska krav som ställs för att kunna få en protes. Kvinnan på bilden är en sådan patient. Hon heter Viorica och är en av de personer som genom FTM-Mission fått en sådan scooter. Vi tar gärna emot begagnade elscootrar för vidare distribution till Rumänien. Hör gärna av dig per telefon eller e-post om du har en elscooter du vill donera. Alternativt via kontaktformuläter på hemsidan. Vi köper gärna om priset är det rätta.

Tudor

Tudors familj bor i den östra delen av Rumänien, i den delen av Rumänien där det bor många moldaver. Denna del av landet är också den fattigaste delen av Rumänien. Tudor fick amputera ena benet och en liten del av foten då han råkade tända eld på sina plastleksaker som då smälte över hans ben. Hans föräldrar hade svårt att få den vård som behövdes och saknade också ekonomiska förutsättningar att ge Todor rätt typ av vård då denna är kostsam. Än mindre kostnaderna det innebar att ge honom en protes. Tudor var i detta tillstånd dömd att leva sitt fortsatta liv som handikappad.

Som vuxen är möjligheterna små att med denna typ av handikapp skaffa sig en utbildning eller ett arbete. Vilket i sin tur skapar små förutsättningar att leva ett självständigt liv.  Men Tudors föräldrar vägrade acceptera läkarens utlåtande och ville istället få honom remitterad till Bukarest för en andra oberoende bedömning. I Bukarest kom de i kontakt med en läkare som, av en tillfällighet, läst om det arbete Theranova utför. Kontakt togs och Tudor fick möjlighet att prova ut proteser till båda sina ben. Idag lever Tudor ett helt normalt liv utan några begränsningar. För oss är det ett stort privilegium att kunnat hjälpa Tudor och hans familj vars ekonmiska möjligheter helt saknas.

Andreea

Andreea var på väg till skolan när en bil passerade och föraren tappade kontrollen på grund av ett exploderande däck. Bilen kom över på fel sida av vägen, varpå bilen träffade Andreea, hennes syster och deras farfar. Samtliga överlevde kraschen, men på grund av Andreeas allvarliga skador fick läkarna amputera hennes ben. Hennes farfar låg i koma i 31 dagar, vilket resulterade i att han avled av sina skador. Hennes syster fick en stor hjärnskakning och en del sår på kroppen, men har nu återhämtat sig bra.

Emanuela

Vi vill också nämna om Emanuela som kommer från det sydöstra hörnet av Rumänien. Emanuela lider av en blodsjukdom som gör att hennes blod tjocknar. För att förhindra detta måste Emanuela regelbundet få injektioner. Dessa är mycket kostsamma (ca 4500 kronor) för familjen och de kämpar en ojämn kamp för att bekosta dessa. Vid två tillfällen har föräldrarna inte haft någon möjlighet att bekosta denna behandling, varför Emanuela vid två tillfällen tvingats amputera båda sina ben. Vid det första tillfället togs båda benen straxt nedanför hennes båda knän (se bilden). Vid det andra tillfället amputerades hennes ben övanför knät. Detta så sent som 2010.

När vi ännu en gång fick kännedom om hennes situation och samtidigt fick förfrågan om vi kunde hjälpa familjen tvekade vi aldrig. Under hösten 2010 gjordes en insamling som kunde bekosta båda hennes proteser. En kostnad av 57.300 kronor. Vi riktar ett stort tack till de personer som gjort detta möjligt.

På bilden till höger ser vi både Emanuela och Andreea tillsammans. Bilden är från 2010, straxt efter att hon fått sina båda proteser. På bilden till höger ser vi både Andreea och Emanuela. De har via kontakten med Theranova blivit bästa kompisar.