Pastorskonferenser

Allt sedan FTM-Mission grundades har vi regelbundet arrangerat pastorskonferenser. Detta har skett i bland annat forna Tjeckoslovakien, Polen och Rumänien. Under de första åren fick konferenserna genomföras i hemlighet, eftersom det enligt lag var förbjudet, i synnerhet tillsammans med troende från väst. Också på senare år, efter det att länderna fått sin frihet, har vi med någorlunda regelbundenhet arrangerat pastorskonferenser i både Polen och Rumänien. För Polens del genomfördes de senaste konferenserna 2004 samt så sent som i maj 2010. I Rumänien hölls den senaste konferensen i oktober månad 2007. Konferenserna är mycket uppskattade då pastorerna inte har så många möjlighetera att kunna träffas under liknande omständigheter. Konferenserna ger då möjlighet både till gemenskap och utbyte av erfarenheter, samtidigt som man får lyssna till god andlig undervisning.

Genom åren har vi fått ta emot många vittnesbörd om att denna undervisning har haft livsavgörande betydelse i många personers liv.