Arbetet bland Romerna

Romernas situation idag

Romerna är idag en utsatt etnisk minoritet i Europa. Deras situation har under senare år blivit allt mer utsatt. I Rumänien finns Europas största population av Romer. I Rumänien med en befolkning på 22 miljoner utgör Romerna 2,5 % (el. 535 000) av befolkningen. Men en inofficiell uppskattning gör gällande att de är fler än så, siffror mellan 8,3 – 11,5 % av befolkningen, vilket motsvarar ett antal mellan 1 800 000 – 2 500 000 romer. Andelen fattiga bland romer är tre gånger högre än den genomsnittliga andelen fattiga i Rumänien. Fattigdomen bland landets romer är komplex och flerdimensionell. Den är relaterad till ett antal olika faktorer, däribland dålig hälsa och utbildningsstatus. Begränsade möjligheter på arbetsmarknaden och diskriminering, som alla tillsammans föder en ond cirkel av fattigdom och segregation med arbetslöshet och social utslagning som följd. En nedåtgående spiral som är  svår att ta sig ur. Romerna är i hög utsträckning beroende av hjälp från samhället för att överleva.

Romerna i Tinca

Samhället Tinca har ca 7,500 (2002). I den romska kolonin, som är en av de största i Bihor län utgörs av några tusen romer. Tinca är ett mindre samhälle, en dryg halvtimme med bil utanför Oradea i nordvästra hörnet av Rumänien. 

Livet i kolonin

I den romska kolonin finns en liten pingstförsamling med ett 30-tal familjer som regelbundet besöker församligen. Församlingen utgör ett viktigt inslag i den romska kolonin. Med rädsla för att bli både överfallen och bestulen har denna koloni varit en plats dit varken polis eller sociala myndigheter önskat besöka. Men sedan den lilla församlingen etablerades har mycket förändrats. Idag är risken inte lika stor för att bli utsatt för rån eller överfall som den var innan församlingen startades.

I kolonin, som saknas det mesta av bekvämligheter, är situationen för de som lever där allt mer bekymersamt. Många, framför allt fäder lämnar landet för att söka efter arbete i andra Europeiska länder. Många har rest till Frankrike, Tyskland eller Irland.

FTM-Mission försöker genom församlingen att ge ett humanitärt stöd. Vi delar ut skor, hjälper bland annat till till med mediciner och ved inför vintern. Vi förmedlar också hjälp i form av olja, potatis och andra basala livsmedel.