Flyktingkrisen i Ukraina

Inte sedan II Världskriget har Europa sett den kris vi nu möter. Sedan Rysslands invasionskrig startade har den humanitära situationen förvärrats.

FTM-Mission har sedan 12 år tillbaka stöttat humanitära insatser i Moldavien, Europas fattigaste land. Genom våra kontakter försöker vi nu att möta den kris som uppstått. Vid flera tillfällen har vi hämtat flyktingar vid den Ukrainsk – Moldaviska gränsen i södra Moldavien. En resa på ca 50 mil.

Sedan kriget bröt ut har vi tackvare våra moldaviska medarbetare kunnat köra ca 1 000 flyktingar från kriget i Ukraina till den rumänska gränsen. Vi har också kunnat ge dem nödvändig hjälp när det behövts.

Fortsatt hjälp till Ukraina!
Under hösten har vi fortsatt att hjälpa utsatta människor i Ukraina. Genom kontakter vi har sedan många år i Polen har vi via dem kunnat frmedla en direkt hjälp till utsatta människor.

Under hösten 2022 kunde vi som ett första steg i denna hjälp köpa in en minibuss. Fordonet används nu i arbetet för att förse människor med mat och annan hjälp.

Vi har fortsatt under hösten förmedlat ekonomisk hjälp till församlingen utanför Kiev, i det lilla samhället Vasilkov. Denna hjälp har bestått av matpaket och hjälp till återuppbyggnad av deras hem. Likaså värmekällor för att kunna värma sig och laga mat.

Så sent som i oktober kunde församlingen i Vasilkov köpa in militärtält dit människor kan komma och värma sig. De kunde också köpa in pellets för att kunna hålla sin kyrkobyggnad uppvärmd. Denna byggnad är en av de platser som fortfarande går att hålla varm eftersom de n värms upp av pellets. Denna plats har blivit en tillflykts ort för många ukrainska människor. Kyrkan har blivit en fyrbåk i en mörk tillvaro dit många nu söker sig för att få hjälp.

Vi avser att fortsätta vårt stöd så länge det finns ekonomiska förutsättningar för att ge hjälp. Om du vill stötta vårta insatser går det bra att ge en gåva via Swish eller vårt bankgiro. Information hittar du i sidfoten på denna sida.

Märk din gåva “Ukraina”. Din gåva går oavkortat till detta ändamål. Tack för din stöd!

På plats vid den Ukrainsk – Moldaviska gränsen i södra Moldavien. Klicka för fler bilder.