Pastorssupport

Bakgrund
Att stödja pastorer i sin andliga tjänst har sedan FTM-Mission grundades 1984 varit en viktig del av missionens verksamhet. Under de år då länderna var stängda och evengeliskt arbete var svårt att utföra, blev denna hjälp oerhört viktig för församlingarna och för de pastorer  som fick ta emot denna hjälp.

Det är idag förhållandevis få pastotrer som fpr någon ekonomisk ersättning i från de församlingar man betjänar. Enligt en undersökning som genomfördes av det rumänska kulturdepartementet finns det drygt 350 000 evangangelikalt troende i Rumänien som tillhör pingströrelsen. Det finns cirka 3 000 församlingar spridda över landet. Problemet är att det bara finns 354 ordinerade pastorer som tjänar dessa församlingar. Sedan denna undersökning publicerades har antalet kyrkor och återfödda troende ökat, men antalet ordinerade pastorer har förblivit nästan detsamma. Enbart i Oradea, där FTM-Mission finns verksam, finns det cirka 25 pingstförsamlingar (2019).

Verksamheten idag
För närvarande (2012) underhåller vi sammanlagt 5 pastorer, i Polen, i Rumänien och en pastor i Republiken Moldavien.

Ofta står pastorerna utan ersättning och/eller tjänar i en eller flera församlingar samtidigt. För att kunna försörja sin familj arbetar också många pastorer utanför församlingen. När vi bedömer en pastors möjlighet att få ekonomiskt delunderhåll tittar vi i första hand på de omständigheter under vilka pastorn arbetar. Vi önskar gärna se att det är en pastor eller församling som uppfyller någon av dessa tre kategorier.

att:
– Församlingen  saknar ekonomiska förutsättningar att avlöna sin pastor.
– Församlingen har nyligen startats.
– Det är en yngre pastor som i tjänar församlingen.

Det är viktigt att också tillägga att det underhåll FTM-Mission ger inte omfattar hela deras lönebehov, utan skall utgöra en del av deras lön. Genom att FTM-Mission går in och stödjer dessa pastorer kan de mer helhjärtat fokusera på sitt arbete i församlingen. Behovet att söka sig ut på den öppna arbetsmarknaden minskar därmed.

Även om stödet ges långsiktigt, omprpvas vårt beslut regelbundet. Vi önskar inte frånta församlingen sitt ansvar att också stötta sin pastor ekonomiskt. Det stöd vi ger är tidsbegränsat och där så är möjligt sjunker ersättningen över tid. Vi omprövar också stödet regelbundet, eftersom förutsättningarna också förändras över tid. Klicka på respektive land för att läsa om de pastorer vi för närvarande understödjer.

Vad kan du göra?
Önskar du/ni regelbundet stödja den här grenen av vår verksamhet, som församling eller som privat gåvogivare är du varmt välkommen att kontakta oss.