Gåvor & Testamente

Hur vill vi att det vi lämnar efter oss ska ge glädje och komma till nytta i framtiden?

FTM-Mission står som tacksam mottagare av donationer och som förmånstagare vid skrivning av testamente. Kanske befinner du dig i en situation där tankar kretsar omkring testamentering av kvarlåtenskap? Eller står du som anhörig inför dessa frågor? Det är i dessa sammanhang vi står som tacksam mottagare av minnesgåvor eller skrivet testamente. Det går också att ge en gåva anonymt.

En donation i form av pengar eller annan kvarlåtenskap betyder oerhört mycket i det arbete vi bedriver. Det kan skapa helt nya förutsättningar på de platser vi finns verksamma. För oss är det en stor förmån att få stå som mottagare vid en testamentsskrivning eller annan typ av donation.

Välkommen att höra av dig om du har funderingar omkring dessa frågor.

FTM-Mission