Pastorssupport i Rumänien

Här kan du läsa en kort presentation av dessa pastorer och deras arbete. För närvarande stödjer vi fyra pastorer i Rumänien.

Familjen Popa

Jag heter Florin Popa och är 40 år gammal. I december 2003 tog jag min examen i fysik vid Universitetet i Oradea, Rumänien. Samma år bestämde jag mig för att börja studera vid Pingströrelsens Teologiska Institut i Bukarest med målsättningen och önskan att tjäna Herren där Han ville ha mig. Utöver dessa utbildningar har jag en magisterexamen socialekonomi vid universitetet i Oradea.

I augusti 2006 gifte jag mig med min fru Ramona. Vi har två barn, Rafael och Fineas, tio och sju år gamla.

För närvarande tjänar jag i tre församlingar i länet där jag bor, Filadelfia i Tinca, Pingstförsamlingen Speranta i Tinca, som är en romsk församling, samt pingstförsamlingen Betesda i samhället Tileagd, alla ligger i närheten av Oradea. Dessutom är jag engegerad i församlingen Efrata i Oradea. Sammanlagt har de fyra församlingarna 600-700 medlemmar.

Jag arbetar också bland unga vuxna, organiserar ungdomskonferenser och ungdomsläger varje år. Förutom att förkunna är jag involverad i sociala aktiviteter, både i och utanför församlingen

.

Familjen Mitra

Mitt namn är Dan Mitra. Jag bor med min familj i Oradea, Rumänien. När det som kallades för ”järnridån” föll i december 1989 började jag att arbeta på heltid som evangelist, pastor och förkunnare. Under åren 1990-1993 arbetade jag som predikant, lärare och redigerare för en kristen tidning.

Mellan åren 1994-97 arbetade jag som programproducent för en kristen radiostation här i Oradea som heter Evangeliets Röst. Från 1997 och fyra år framåt arbetade jag med ett kristet drama som presenterade evangeliet runt om i hela Rumänien men också i delar av Moldavien.

Sedan 2002 har jag vid sidan av min tjänst som resande evangelist och predikant också arbetat tillsammans med min bror Sammy på organisationen Löftenas Barn, som i huvudsak arbetar med romska barn och deras familjer. 

Sedan några år tillbaka arbetar jag som pastor i ett par församlingar utanför Oradea. jag leder även bibelstudier och arbetar som översättare och tolk. 

Familjen Pascuti

Mitt namn är Laurentiu Pascuti och jag bor i Oradea. Jag har varit gift i 23 år med min älskade fru Violeta, vi hat två barn, Filip, 19 år och Gloria 15 år.
Min passion i livet är att hjälpa människor finna Gud, lära känna Honom bättre och att hjälpa människor hitta sin fulla potential i livet. För att kunna nå mina mål har jag undervisat på Östeuropeiska Bibelskolan här i Oradea.
Sean 2014 har jag arbetat på heltid som pastor. Min första församling ligger i Les. Sedan 2016 har jag börjat tjäna i en romsk församling i Batar. Sedan 2019 en församling som heter det Levande Hoppet (Nadejdea Vie Church) här i Oradea.
.
Detta arbete har jag gjort allt medan jag varit aktiv som pastor och tjänat i min hemförsamling, Taborförsamlingen i Oradea. Jag älskar den helige Ande och allt det som han gör i många människors liv, framför allt  i de ungas liv. Min dröm och min bön är att få uppleva en ny andeutgjutelse i den här gnerationen som lever nu och att det skall föra många människor till Gud.

Familjen Ardelean

Mitt namn är Mircea Ardelean jag är gift med Dana sedan 1997 och vi har tre barn: Alexandra (21), Marcus (19) och Dominique (14). Sedan 1997 har jag varit med i ett  evangeliskt arbete som startade 1997 i Rumänien som heter Reality Outreach Ministry Rumänien. En organisation som har delat evangeliet i hela Rumänien och grannländerna som Ungern, Moldavien och Albanien genom ett drama som visar evangeliet på ett starkt sätt.

Dessa länder har inte alltid varit öppna för evangeliet. Men under alla dessa år kunde vi organisera 400 av dessa drama som är två, tre eller fyra dagar långa. Sedan starten har tusentals människors liv förvandlats genom detta evangeliska arbete. Vi vill ära Jesus för hans nåd och den vägledning han har gett till oss under dessa år.

De veckor vi inte är ute med detta drama, engagerar vi oss i en lokal församling. Vi leder bibelstudiegrupper tillsammans. Vi samlas i olika grupper för att studera Ordet och för att växa andligt. Detta arbete har resulterat i många vänner och förståelsen för de andliga behoven hos församlingar i hela Rumänien.

Då vi bad tillsammans, såg vi deras hunger och behov av tillväxt. Gud inspirerade oss därför till en ny andlig tjänst och för fyra år sedan inledde vi ett utbildningsprogram för andlig förkovran som heter Asist. Det vänder sig till det andliga ledarskapet i en församling såsom pastorer, äldste och diakoner. Inom detta program har vi nu cirka 75 studenter, 45 är män och 30 är kvinnor.

Detta är viktigt därför att många ledare förkunnar utan teologisk utbildning eller utan att någonsin ha varit i ett sammanhang där de kunde lära sig och kunnat växa andligt.

Vi är glada över att se hur detta andliga arbete ger frukt till Guds ära. Vi är tacksamma för den nåd som Gud har välsignat oss med och de öppna dörrarna för att dela ordet.

Hjälp oss bedja för länder som Rumänien, Moldavien, Albanien och Ungern eftersom dessa är våra viktigaste verksamhetsområden.