Östeuropeiska Bibelskolan

Utbildar nästa generation

Östeuropeiska Bibelskolan (CBEE – Colegiul Biblic Est European) spelar en viktig och avgörande roll i utbildningen av den yngre generationen blivande evangelister, pastorer, missionärer och mediearbetare i och utanför Rumänien. Flera av skolans elever tjänar idag i församlingar runt om i Rumänien. Några finns också ute i aktiv missionstjänst i andra länder. FTM-Mission har sedan 2007, då vi inledde vårt samarbete, knutit en allt närmare kontakt med skolan.

FTM-Mission har i första hand riktat in sig på att ge stöd till skolans mediefakultet och då i synnerhet arbetet med skolans radio. Vi stöttar också från tid till annan, elever som kommer från fattiga hemförhållanden med del av deras studieomkostnader.

Bakgrund

FTM-Mission genomförde som ett första steg i utvecklingen av skolans radioutbildning 2008 installationen av en produktionsstudio för FM-radio. Studion har sedan dess använts i utbildningen av skolans elever. Under senare år har studion också använt för att producera program för skolans studentradio. 

Studio har varit och är ett viktigt redskap för studenterna, där de i en studiomiljö kan träna sina färdigheter i att producera radio. Medieprogrammet som Östeuropeiska Bibelskolan tillhandahåller fyller en allt viktigare roll i dagens rumänska samhälle. Detta är någonting vi aktivt vill stödja. Idag producerar skolan regelbundet egna program som sänds över Internet.

Undervisning i ljudteknik och radioproduktion

FTM-Mission deltar också i undervisningen, genom att utbilda studenterna i radioproduktion och grundläggande ljudteknik. Under de år undervisningen pågått har vi märkt att kunskapsnivån på dessa områden är mycket undermålig. Detta är något vi genom att aktivt delta i undervisningen hoppas kunna se en förändring av.