Stipendier

Allt emellanåt får vi frågan om vi delar ut stipendier till olika insatser, så som missionsresor eller volontärt arbete i Sverige eller andra länder.

I den mån vi delar ut stipendier, gör vi det i något av de länder där vi är verksamma.