0140-31 13 21 info@ftm-mission.org

Ge din gåva

Vårt nyhetsbrev

Rumänien

Rumänien och det rumänska folket har genom åren erövrat en stor plats i missionens hjärta. Genom åren har stora instaser gjorts för de troende vännerna i Rumänien och det rumänska folket. Under de år Rumänien var ett stängt land fortsatte FTM-Mission att verka i landet. Detta resulterade så småning om att vi under en period inte kom att bli insläppta. Efter revolutionen 1989 återupptogs arbetet och en förnyad kontakt togs med våra troende vänner. Men under under de år, fram till tidpunkten vi inte längre kunde verka i landet, har betydande mängder kristen litteratur såsom Biblar, bibeldelar, Nya Testamenten kunnat föras in i landet.

Kyrkbyggen

Genom åren har FTM-Mission kunnat ge ekonomikst bidrag till kyrkor kunnat byggas i Rumänien…

Proteser

FTM-Mission samarbetar med proteskliniken Theranova som tillverkar skräddarsydda…

Gatubarnen

Sedan 1995 har FTM-Mission genom sina understödjare fått vara med och förändra många barns liv genom…

Romerna

Romerna är idag en utsatt etnisk minoritet i Europa. Deras situation har under senare år…

Östeuropeiska bibelskolan

Östeuropeiska Bibelskolan spelar en viktig och avgörande roll i…