Rumänien

Rumänien och det rumänska folket har genom åren erövrat en stor plats i missionens hjärta. Genom åren har stora inastser gjorts för de troende vännerna i Rumänien och det rumänska folket. Under de år Rumänien var ett stängt land fortsatte FTM-Mission att verka i landet. Detta resulterade i att vi under en period inte kom att bli insläppta i landet.

Efter revolutionen 1989 återupptogs arbetet och en förnyad kontakt togs med våra troende vänner. Men under under de år, fram till tidpunkten vi inte längre kunde verka i landet, har betydande mängder kristen litteratur såsom Biblar, bibeldelar, Nya Testamenten kunnat föras in i landet.

Mer om arbetet

Kyrkbyggen

Genom åren har FTM-Mission kunnat ge ekonomisktbidrag så att kyrkor kunnat byggas i Rumänien…

Proteser

FTM-Mission samarbetar med proteskliniken Theranova som tillverkar skräddarsydda…

Gatubarnen

Sedan 1995 har FTM-Mission genom sina understödjare fått vara med och förändra många barns liv genom…

Romerna

Romerna är idag en utsatt etnisk minoritet i Europa. Deras situation har under senare år…

Östeuropeiska bibelskolan

Östeuropeiska Bibelskolan spelar en viktig och avgörande roll i…

Stöd arbetet!