Kyrkbyggen

Genom åren har FTM-Mission kunnat ge ekonomikst bidrag så att flera kyrkor kunnat byggas i Rumänien. Under de år vi varit verksamma har FTM-Mission helt eller delvis finansierat flera kyrkolokaler. Under kommunismens tid kämpade många församlingar med att få behålla sin kyrkolokal. Att få bygga nytt var nästa omöjligt.

FTM-Mission hjälpte en församling i Blaj att återuppbygga sin kyrka efter att de, vid två tillfällen fått sin lokal nedriven av myndigheterna. Så sent som 2013 hjälpte FTM-Mission med ekonomiska medel för att bygga en kyrka i Spinus. Den färdiga kyrkan syns på i bildspelet.

Bildspelet
Oliver Lindberg under en utomhusgudstjänst i Medias, Rumänien. Tegelstenarna i bakgrunden kommer från den kyrka som myndigheterna rivit. Kyrkan blev senare uppbyggd med hjälp frm FTM-Mission. Pastorn på Olivers högra sida heter Trajan Caputa.

Ett bildspel från en utomhusgudstjänst i Rumänien. Gudstjänsten vrande i tre timmar. Det var tio minusgrader ute.

Genom åren har FTM-Mission kunnat ge ekonomikst bidrag så att flera kyrkor kunnat byggas i Rumänien. Under de år vi varit verksamma har FTM-Mission helt eller delvis finansierat flera kyrkolokaler. Under kommunismens tid kämpade många församlingar med att få behålla sin kyrkolokal. Att få bygga nytt var nästa omöjligt.

FTM-Mission hjälpte en församling i Blaj att återuppbygga sin kyrka efter att de, vid två tillfällen fått sin lokal nedriven av myndigheterna. Så sent som 2013 hjälpte FTM-Mission med ekonomiska medel för att bygga en kyrka i Spinus. Kyrkan syns på bilden här intill.

Pingstkyrkan i Spinus, Rumänien som delvis bekostats av FTM-Mission. Den invidges 2013.