0140-31 13 21 info@ftm-mission.org

Arbetet idag

FTM-Mission inriktar sig idag på att stödja olika projekt i framförallt Rumänien och i Republiken Moldavien. Här följer en kortfattad version av de olika projekt vi för närvarande stödjer. Utförligare information samt bilder finns under respektive sida.

FTM-Mission inriktar sig idag på att stödja olika projekt i framförallt Rumänien och i Republiken Moldavien. Här följer en kortfattad version av de olika projekt vi för närvarande stödjer. Utförligare information samt bilder finns under respektive sida.

Gatubarnen i Rumänien

Sedan 1995 har FTM-Mission stöttat arbetet på Caminul Felix familjebyar, som sedan revolutionen 1989 ihärdigt funnits på plats för att hjälpa Rumäniens många gatubarn. FTM-Mission stöttar det reguljära arbetet, men gör också punktinsatser där så efterfrågas.

Proteser till handikappade

FTM-Mission samarbetar också med proteskliniken Theranova. Kliniken är belägen i Oradea och på samma tomt som Tonårshuset och är den enda kliniken av sitt slag i Rumänien. Genom åren har FTM-Missionen kunnat förmedla hjälp till nya proteser till ett antal personer, varav flera är barn.

Östeuropeiska Bibelskolan

FTM-Mission har sedan 2007 stöttat Europeisk Bibelskolan i Oradea. Detta har framförallt skett genom undervisning och tekniskt stöd på skoland mediafakultet.  Under 2008 donerade och uppförde FTM-Mission en produktionsstudio för FM-radio. Några år senare öven en studio för direktsändning via internet, sk. webradio.

Arbetet bland Romer

FTM-Mission har under senare år också stöttat arbetet bland romerna. Detta har framför allt skett genom organisationen Löftenas Barn, som vänder sig till den mest utsatta och missgynnade folkgruppen i Europa och i Rumänien; romerna. FTM-Mission stödjer främst det sociala arbetet bland dessa barn och ungdomar, men gör också punktinsatser där så behövs.

Stöd till pastorer

Många församlingar i Rumänien har fortfarande svårt att avlöna en pastor. Många pastorer arbetar profana arbeten för att kunna försöja sin familj. För att underlätta ger FTM-Mission ett ekonomiskt bbidrag för att underlätta försörjningsbördan. Detta möjliggör för pastorn att kunna få en lite ersättning för sitt arbete som pastor.

Pastorskonferenser

Under hela FTM-Missions existens har det regelbundet arrangerats konferenser för andliga ledare och pastorer i både Polen och Rumänien. Konferenserna som är de enda i sitt slag, eftersom också pastorsfruarna kan delta, är mycket uppskattade. Vi har genom åren förstått att dessa konferenser betyder mycket för de pastorspar som deltager och för pastorerna i deras andliga mognad och i sin tjänst som pastorer.

Republiken Moldavien

Sedan sommaren 2010 stödjer FTM-Mission flera projekt i staden Glodeni i nordvästra delen av Republiken Moldavien. Projekten sker genom den lokala Babtisförsamlingen och genom en lokal stiftelse. Församlingen bedriver flera sociala och humantiära projekt. FTM-Mission stödjer även sommaraktiviter för barn och unga genom att ge ett ekonomiskt stöd att kunnaarrangera sommarläger och sommarkollo. Desa läger samlar ett par hundra barn varje sommar.