Arbetet idag

FTM-Mission inriktar sig idag på att stödja olika projekt i framförallt Rumänien och i Republiken Moldavien. Här följer en kortfattad information om några av de olika projekt vi för närvarande stödjer. Utförligare information samt bilder finns under respektive sida och i menyn.

Gatubarnen i Rumänien

Sedan 1995 har FTM-Mission stöttat arbetet på Caminul Felix familjebyar, som sedan revolutionen 1989 ihärdigt funnits på plats för att hjälpa Rumäniens många gatubarn. FTM-Mission stöttar det reguljära arbetet, men gör också punktinsatser där så efterfrågas.

Proteser till handikappade

FTM-Mission samarbetar också med proteskliniken Theranova. Kliniken är belägen i Oradea och på samma tomt som Tonårshuset och är den enda kliniken av sitt slag i Rumänien. Genom åren har FTM-Missionen kunnat förmedla hjälp till nya proteser till ett antal personer, varav flera är barn.

Östeuropeiska Bibelskolan

FTM-Mission har sedan 2007 stöttat Europeisk Bibelskolan i Oradea. Detta har framförallt skett genom undervisning och tekniskt stöd på skoland mediafakultet.  Under 2008 donerade och uppförde FTM-Mission en produktionsstudio för FM-radio. Några år senare öven en studio för direktsändning via internet, sk. webradio.

Arbetet bland Romer

FTM-Mission har under senare år också stöttat arbetet bland romerna. Detta har framför allt skett genom organisationen Löftenas Barn, som vänder sig till den mest utsatta och missgynnade folkgruppen i Europa och i Rumänien; romerna. FTM-Mission stödjer främst det sociala arbetet bland dessa barn och ungdomar, men gör också punktinsatser där så behövs.

.

Stöd till pastorer

Många församlingar i Rumänien har fortfarande svårt att avlöna en pastor. Många pastorer arbetar profana arbeten för att kunna försöja sin familj. För att underlätta ger FTM-Mission ett ekonomiskt bbidrag för att underlätta försörjningsbördan. Detta möjliggör för pastorn att kunna få en lite ersättning för sitt arbete som pastor.

Republiken Moldavien

Sedan 2010 stödjer FTM-Mission flera sociala och humanitära projekt i Moldavien. Vi samarbetar med en lokal baptistförsamling i det lilla samhället Glodeni. Vi driver ett bageri som varje vecka delar ut matbröd till hungriga människor. Parallellt med detta distribuerar vi matpaket och stödjer det lokala församlingsarbetet. varje sommar bekostar vi sommarläger och sommakollo för äldre och yngre barn. 

.

Pastorskonferenser

Under hela FTM-Missions existens har det regelbundet arrangerats konferenser för andliga ledare och pastorer i både Polen och Rumänien. Konferenserna som är de enda i sitt slag, eftersom också pastorsfruarna kan delta, är mycket uppskattade. Vi har genom åren förstått att dessa konferenser betyder mycket för de pastorspar som deltager och för pastorerna i deras andliga mognad och i sin tjänst som pastorer.