Kallelse & Vision

Kära vänner!
Vi, Oliver och Ulla Lindberg, har arbetat på heltid med mission i Östeuropa sedan 1977. Idag drivs det praktiska arbetet av Jörgen Lindberg och Maria Lindberg  samt Ulla Lindberg. Oliver Lindberg fick flytta till sitt himelska hem den 2 mars 2019. 

Kallelsen Gud gav
FTM-Missions verksamhet vilar än idag på den kallelse Gud gav till Oliver Lindberg den 10 januari 1978. Även om arbetet idag inte längre består i att skicka Biblar eller trycka dem för distribution, fortsätter missionens arbete i nya former.

Nedan finner du, i något förkortad form det tilltal Gud gav och som än idag utgör fundamentet för missionens arbete; kallelsen att nå det östeuropeiska folket med evangelium, som är viktigare än någonsin. Oliver skriver:

Jag låg på knä i bön då Guds Ande uppenbarade sig för mig i en vision där Han sa:

“- Jag har kallat Dig och Din fru till en speciell tjänst, att bistå pastorer och församlingar i Sovjetunionen och länderna i Östeuropa. Lyft din blick och du kommer att få en djupare förståelse för vad jag menar.”

Jag lyfte min blick och såg en pastor i Sovjetunionen som bad i sin bönekammare. Med tårfyllda ögon och med lyfta händer bad han: “- Min Herre och min Gud, hjälp mig i min situation. Du vet att min kunskap är knapp och att det är svårt att evangelisera utan Din hjälp”.

Sedan pekade pastorn mot en bokhylla och sa:

“- Herre, har du tittat in i min bokhylla nyligen? Den är tom. Jag har inte ens en Bibel och heller inga böcker att hämta kunskap ifrån. Jag äger egentligen ingenting. Herre jag förtröstar på dig att ta hand om min framtid. Sänd Biblar, Nya Testamenten, god kristen undervisningslitteratur, apostlar, profeter, evangelister, pastorer och lärare till mig och min församling, så att vi kan lära från dem.”

Därefter såg jag pastorer i alla övriga så kallade kommunistländer. Pastorer som alla bad en liknande bön.”Herren sa vidare till mig:

“Jag håller nu dig ansvarig för dem. Om du är trogen och lydig i att betjäna dem med vad de behöver för att fullfölja den kallelse jag givit dem, så kommer jag att ge dig av mina allra bästa tjänare i de femfaldiga tjänsterna. Gå, och jag kommer att vara med dig. Jag kommer att sända änglar framför dig som kommer att förbereda vägen för dig.”

Sedan våren 1978 har vi, med Guds hjälp arbetat med att fullfölja denna vision. Ett arbete som idag fortsätter i andra, nya former och genom både gamla och nya samarbetspartners.

Här nedanför finns en ljudupptaging från sent 80-tal, där Oliver Lindberg berättar om kallelsen som blev ett livsverk. Det är från en samling som anordnades genom det kristna nätverket Full Gospel Businessmen.

.

Oliver & Ulla Lindberg