Löftenas Barn

Löftenas Barn

Löftenas Barn grundades 1995 i syfte att hjälpa Romerna som lever i och omkring Oradea. Sedan 2007 har FTM-Mission stöttat Löftenas Barn ekonomiskt. Löftenas Barn samlar varje dag ca 60 romska barn i varierade åldrar. Under 2013 har antalet minskat något då många romska familjer flyttar för att söka arbete. Arbetet på Löftenas barn  vilar på en tydig kristen grund. Förutom hjälp med läxläsning (för de barn som går i skolan) erbjuder man också lektioner i matematik och det rumänska och ungerska språket. Där så behövs, tandvård, allmän sjukvård.

Romerna är Europas bortglömda folkgrupp. De finns representerade över hela Europa, även i Skandinavien. Då företrädesvis med finska rötter. Under senare år har länderna i Skandinavien fått möta allt fler Romer som kommer till norr Europa för att söka arbete och en bättre framtid för sig och sin familj. Men Romerna har under lång tid varit marginaliserade och bespottade i de länder de har en del av sitt ursprung. Historiskt sett härstammar detta folk ifrån norra Indien, men kom att vandra väster ut. Orsaken till varför de gjorde så är idag inte helt klarlagt. 

Merparten av romerna finner vi idag i södra Europa. med de största folkgrupperna finner vi i Bulgarien, Rumänien och Ukraina. Men de finns utspridda över hela Europa, även forna Jugoslavien och Ryssland.

FTM-Mission stödjer romernas sak

Som organisation stödjer vi arbetet bland romerna. Detta sker genom de olika samarbetspartner vi har i framförallt Rumänien. Vi tror på att i första hand försöka påverka på plats i länderna varifrån Romerna kommer.

Därför stödjer vi olika insatser som görs för att förbättra Romernas situation på plats i Rumänen. Detta arbete sker för närvarande genom den organisation som FTM-mission valt att samarbeta med som heter Löftenas Barn. e bedriver ett omfattande arbete i Oradea, beläget i nordvästra hörnet av Rumänien. Du kan läsa on vad deras arbete innebär här nedanför.

Då det behövs också hjälp med att kontakta olika myndigheter, då många varken kan läsa eller skriva. Löftenas Barn försöker också hjälpa de romska barnen med sin skolgång, vilket kan vara svårt att motivera, då barnens föräldrar ofta saknar skolgång. Men, att lära sig, läsa och räkna spelar en allt större och viktigare roll för att kunna klara sig i dagens rumänska samhälle.

Genom att erbjuda dessa barn denna hjälp, hoppas man kunna bryta denna negativa trend och på sikt skapa bättre förutsättningar för romerna. Genom dessa olika aktiviteter vill man också peka på Jesus. Genom att erbjuda barnen en familjär miljö som i grunden präglas av Jesu kärlek ser vi att dessa barns liv förändras. Barnen får också lära sig bibelverser och sjunga kristna sånger. Man håller också en enklare bibelundervisning tillsammans med barnen.

På Löftenas barn finns också möjligheten att lära sig spela exemplevis piano eller gitarr. Musiken är en viktig del i arbetet, inte minst för att man vill bevara den romska kulturen. För dessa barn står den tid de spenderar på centrat i skarp kontrast till den vardag de annars ofta möter. En vardag som är fylld av både psykiskt och fysiskt våld både i sina egna familjer men också från samhällets sida.

Med viss regelbundenhet delar man också ut matpaket till de romska familjer vars barn regelbundet deltar i verksamheten. Organisationen driver också ett hem för socialt utsatta tonårsflickor samt en utpostverksamhet i byn Cheru en bit utanför Oradea. Vill du stödja detta arbete ekonomiskt eller praktiskt? Hör gärna av dig till oss så berättar vi mer.

Flickhemmet

I Oradea ligger hemmet för unga flickor. Här bor och lever flickorna någorlunda självständigt. Till stöd och hjälp finns ett pastorspar som bor alldeles intill. Hemmet är för de flickor som på ett eller annat sätt inte klarar av sin tillvaro. I första hand tar man emot socialt utsatt flickor som på olika sätt behöver ett stöd. Det kan vara alkohol eller andra drogproblem, ofrivillig graviditet eller att man blivit utstött ifrån sin biologiska familj och därför tvingats leva på gatan. Saknar flickorna arbete försöker man att, så gått det går, hitta ett arbete åt dem.

Filialen i Cheriu

Ytterligare ett stycke utanför Oradea ligger samhället Cheriu. Här bedriver Löftenas Barn en efterskolan verksamhet som samlar som mest ett 40-tal barn. Genom detta centra vill Löftenas Barn uppmuntra barnen som bor i närområdet till att lära sig läsa och skriva samt att stödja dem till fortsatt skolgång. Löftenas Barn bussar också dessa barn regelbundet in till sitt stora centra inne i Oradea där de kan delta i musikundervisning och få hjälp med sina läxor.