Integritetspolicy

Så här hanterar vi dina personuppgifter

FTM-Mission Skandinavien, org nr 826500-3494 upprätthåller en hög nivå av respekt för givarens integriet. För att främja vårt engagemang och för att upprätthålla dina rättigheter, har vi tagit fram denna Integritetspolicy, som följer den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation nr 2016/679) som gäller inom EU. Den ersätter den gamla Personuppgiftlagen PUL. Du kan spara ner policyn genom att klicka på länken nedan.

Du behöver en PDF-läsare för att kunna öppna och läsa filen.