Mer att läsa

Här finner du en del övrigt material såsom vår brochyr och övriga publikationer vi givit ut. Samtliga dokument är i pdf format. Du behöver därför en pdf-läsare för att kunna öppna och läsa dem. Fler dokument läggs ut efter hand.

Broschyr om FTM-Mission Skandinavien

Den här brochyren är vår officiella broschyr. Broschyren beskriver vad FTM-Mission är och det missionsarbete vi utför genom de missionsprojekt och organisationer vi för närvarande stödjer. 

FTM-Mission Skandinavien 25 år

Under 2010 firade missionen att den varit verksam i 25 år. Med denna folder ville vi uppmärksamma detta faktum. Broschyren försöker sammanfatta dessa år genom att göra en tillbakablick över 25 års missionsinsatser. Vill du läsa om vad vi arbetat med så är detta intressant läsning.